Sote-akatemian opinnot avoimessa yliopistossa antavat valmiuksia työelämän muutoksiin

23.08.2019
Avoin yliopisto-opetus aikuisopiskelu sote-akatemia

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän uudistuksen tarve jatkuu edelleen. Turun yliopisto sosiaali- ja terveydenhuollon koulutus- ja tutkimuskeskus Sote-akatemia tarjoaa monialaista tutkimukseen perustuvaa tietoa ja koulutusta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistyspalvelujen (sivisote) integraation synnyttämiin osaamis- ja tietotarpeisiin.

Sote-akatemian Uudistuvan sosiaali- ja terveydenhuollon perusteet -opintokokonaisuus on yliopiston kaikkien tiedekuntien yhteinen ja lisäksi se on tarjolla avoimena yliopisto-opetuksena. Opinnot järjestetään 17.9.2019 alkaen ilta-aikaan pidettävänä lähiopetuksena Turun yliopistossa, lisäksi niihin sisältyy verkko-opiskelua. Opinnot voi suorittaa 25 opintopisteen laajuisena kokonaisuutena tai voit valita yksittäisiä, eri teemoja käsitteleviä opintojaksoja. Muuttuvaa sosiaali- ja terveydenhuollon ja sivistyspalvelujen kenttää lähestytään esimerkiksi varhaiskasvatuksen, lainsäädännön, digitaalisuuden, asiakaskohtaamisten ja monikulttuurisuuden näkökulmista.

Lue haastattelujuttu opinnoista!

Ilmoittautuminen opintoihin on käynnissä. Lisätietoja löydät esittelysivulta ja opetusohjelmasta.

Luotu 23.08.2019 | Muokattu 25.08.2019