Suomen Akatemialta 1,5 miljoonaa Turun yliopiston tutkimusinfrastruktuurien rakentamiseen ja kehittämiseen 

10.12.2019

Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurikomitea on myöntänyt kansainvälisten ja kansallisten tutkimusinfrastruktuurien rakentamiseen ja kehittämiseen yhteensä 12,8 miljoonaa euroa. Turun yliopistossa rahoituksen sai kolme tutkimusinfrastruktuuria.

Tutkimusinfrastruktuurirahoituksella vahvistetaan biologista kuvantamista, biopankkitoimintaa ja kansallista virusvektorilaboratoriota sekä tuetaan biotalouden, sosiaalitutkimuksen, kvanttitieteen, mikro- ja nanoteknologian sekä ilmakehä- ja ympäristötutkimuksen tutkimusedellytyksiä ja laadukkaiden tutkimusympäristöjen kehittämistä. Lisäksi rahoituksella tuetaan Suomessa toimivan ICOS-ERIC -tutkimusinfrastruktuurin päämajan toimintaa. 

Kaksi uutta avausta

Kymmenen rahoitetun infrastruktuurin joukossa oli myös kaksi uutta infrastruktuuria: Kemiallisen kuvantamisen infrastruktuuri (Quantitative chemically-specific imaging infrastructure for material and life sciences, qCSI), jolle myönnettiin 1,6 miljoonaa euroa, ja julkisen mielipiteen kartoittamiseen perustettu infrastruktuuri (The Finnish Research Infrastructure for Public Opinion, FIRIPO), jolle myönnettiin 774 000 euroa. 

Kemiallisen kuvantamisen infrastruktuurissa ovat mukana Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto ja Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto. Julkisen mielipiteen kartoittamisen infrastruktuurin muodostavat Åbo Akademi, Tampereen yliopisto ja Turun yliopisto. 

Infrastruktuurit mahdollistavat tutkimusta ja edistävät yhteistyötä

Suomen Akatemia rahoittaa kansallisesti merkittävien ja korkeatasoista tieteellistä tutkimusta edistävien tutkimusinfrastruktuurien hankkimista, perustamista ja olemassa olevien palvelujen vahvistamista ja laajentamista.

Tutkimusinfrastruktuureilla tarkoitetaan tutkimusvälineiden, -laitteistojen, -aineistojen ja -palvelujen varantoa, joka mahdollistaa tutkimustyön, edistää tutkimusyhteistyötä sekä vahvistaa tutkimus- ja innovaatiokapasiteettia. Tutkimusinfrastruktuurit voivat olla keskitettyjä, hajautettuja tai virtuaalisia kokonaisuuksia tai näiden yhdistelmiä. 

Kaikki Turun yliopiston rahoituksen saajat:

  • Eriksson, John: The Finnish EuBI Node -konsortio, 490 000 euroa
  • Ervasti, Heikki: European Social Survey (ESS), 883 757 euroa
  • Kauppi, Heikki: FIRIPO-konsortio, 202 933 euroa
Luotu 10.12.2019 | Muokattu 10.12.2019