Suomen Akatemialta liki 2 miljoonaa Turun yliopiston tutkimusinfrastruktuureille

22.01.2020

Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurikomitea on myöntänyt kansainvälisten ja kansallisten tutkimusinfrastruktuurien rakentamiseen ja kehittämiseen yhteensä 11,9 miljoonaa euroa.

Turun yliopista rahoitusta saa neljä tutkimusinfrastruktuuria. Yhteensä rahoitusta myönnettiin kuudelle tutkimusinfrastruktuurille.

Tutkimusinfrastruktuureilla tarkoitetaan tutkimusvälineiden, -laitteistojen, -aineistojen ja -palvelujen varantoa, joka mahdollistaa tutkimustyön, edistää tutkimusyhteistyötä sekä vahvistaa tutkimus- ja innovaatiokapasiteettia. Tutkimusinfrastruktuurit voivat olla keskitettyjä, hajautettuja tai virtuaalisia kokonaisuuksia tai näiden yhdistelmiä.

Mukana yksi uusi tutkimusinfrastruktuuri

Rahoitettujen tutkimusinfrastruktuurien joukossa on yksi uusi infrastruktuuri: INAR RI Agriculture. Hankkeessa perustetaan Suomeen huipputason tutkimusverkosto pohjoisten maatalousmaiden ilmasto- ja ilmanlaadun vaikutusten tutkimiseen. Tutkimusinfrastruktuurissa ovat mukana Helsingin yliopisto, Ilmatieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto ja Luonnonvarakeskus.

Tutkimusinfrastruktuurirahoituksella vahvistetaan seismologisen, geomagneettisen ja geodeettisen tutkimuksen edellytyksiä, rakennesolubiologian infrastruktuuria sekä bioalan koordinaatiota ja kehittämistä. Lisäksi rahoituksella tuetaan Suomeen perustettavan ACTRIS- tutkimusinfrastruktuurin päämajan pystyttämistä.

Suomen Akatemia rahoittaa kansallisesti merkittävien ja korkeatasoista tieteellistä tutkimusta edistävien tutkimusinfrastruktuurien hankkimista, perustamista ja olemassa olevien palvelujen vahvistamista ja laajentamista.

Turun yliopistosta rahoitusta saivat

  • Seppo Mattila, FIRI: Nordic Optical Telescope (NOT), 1 155 000 euroa
  • Jyrki Heino, Biokeskus Suomi, 319 375 euroa
  • Anastassios Papageorgiou, Instruct-Suomi-konsortio, 268 657 euroa
  • Pietari Skyttä, FLEX-EPOS-konsortio, 176 640 euroa

> Suomen tiekartalla olevat infrastruktuurit, kv-jäsenyydet

Luotu 22.01.2020 | Muokattu 22.01.2020