Suomen Akatemian uudet ehdot avoimeen julkaisemiseen 1.1.2021 jälkeen avatuissa hauissa

26.04.2021

Suomen Akatemia edellyttää rahoittamiltaan hankkeilta sitoutumista tutkimustulosten avoimeen julkaisemiseen. Hankkeiden tulee siis sitoutua vertaisarvioitujen artikkeleiden ja aineistojen osalta vähintään aineiston kuvailutietojen saattamiseen avoimesti saataville. Linjausta toteutetaan hankkeissa, jotka on rahoitettu Akatemian 1.1.2021 jälkeen avaamissa hauissa. Lisäksi avoimeen julkaisemiseen liittyviä maksuja ei enää budjetoida erikseen, vaan niiden katsotaan sisältyvän yleiskustannuksiin.

Avoin julkaiseminen ei aina ole maksullista

Avoin julkaiseminen voi olla tutkijalle ilmaista, joten kannattaa aina ennen kirjoittajamaksun hyväksymistä tarkistaa kirjaston avoimen julkaisemisen oppaasta ajankohtaiset kustantajasopimukset ja jos kustantajaa ei sieltä löydy, varmistaa asia openutu@utu.fi palveluosoitteesta. Lisäksi vertaisarvioidun käsikirjoituksen rinnakkaistallentaminen on aina maksuton, Suomen Akatemian tukema avoimen julkaisemisen vaihtoehto.

Jatkossa Akatemian rahoittamissa hankkeissa artikkeleiden avoin julkaiseminen voidaan toteuttaa kolmella eri tavalla

  1. Artikkeli julkaistaan täysin open access –periaatteella toimivassa tiedejulkaisussa.
  2. Artikkelin hyväksytty ja vertaisarvioitu käsikirjoitus rinnakkaistallennetaan oman organisaation julkaisuarkistoon avoimesti saataville. Rinnakkaistallenne lähetetään kirjastoon joko sähköisellä lomakkeella tai sähköpostilla researchportal@utu.fi. Kirjasto tarkistaa kustantajalta rinnakkaistallenteen tallennusluvan ja asettaa julkaisulle mahdollisen julkaisuviiveen eli embargon. Suomen Akatemian hyväksymät julkaisuviiveet ovat humanistisille ja yhteiskuntatieteellisille aloille enintään 12 kuukautta ja muille tieteenaloille enintään 6 kuukautta.
  3. Artikkeli julkaistaan välittömästi avoimena ns. transformatiivisen sopimuksen tuella.Nämä sopimukset sisältävät open access -etuja, joilla vastaava kirjoittaja voi julkaista artikkelinsa avoimena joko ilman kirjoittajamaksua (APC-maksu, article prosessing charge) tai alennetulla kirjoittajamaksulla. Lista sopimuksista löytyy osoitteesta https://utuguides.fi/oa/kirjoittajamaksut.

Suomen Akatemian rahoittamissa hankkeissa tuotettuja vertaisarvioituja artikkeleita ei saa julkaista 1.1.2021 jälkeen avatuissa hauissa niin sanotulla hybridi-mallilla, jossa tilausmaksullisessa lehdessä julkaistu artikkeli ostetaan erikseen avoimeksi.

Apua ja neuvontaa kirjoittajamaksualennuksista saat palveluosoitteesta: openutu@utu.fi

Lisätietoa

 

Luotu 26.04.2021 | Muokattu 13.08.2021