Suomen ja Iso-Britannian satamat hallitsivat Pohjois-Euroopan satamanpitäjien verkkosivujen arviointia

15.03.2019

Suomen ja Iso-Britannian satamanpitäjät hallitsivat Top 20 -listaa vuoden 2018 lopussa toteutetussa verkkosivujen arvioinnissa. Arviointi on osa EU:n Itämeren alueen Interreg-ohjelman lippulaivahanke HAZARD-projektia, jota johtaa Turun yliopisto. Kolmivuotinen ja noin neljän miljoonan euron hanke päättyy huhtikuussa. 

Tulokset julkistettiin HAZARD-projektin loppukonferenssissa Tallinnassa 15.3.2019. 

Pohjoisen Euroopan tärkeimpien satamanpitäjien verkkosivustot arvioitiin niiden sisällön ja käytettävyyden osalta vuoden 2018 lopussa. Arviointi kattoi 97 satamaviranomaista, jotka hallinnoivat yhteensä 116 satamaa. 

Arviointiin valittiin EU:n liikenneverkon (TEN-T) ydinverkkosatamat Le Havresta pohjoiseen mukaan lukien Brittien saaret sekä ne ns. kattavan verkon satamat Itämeren alueella, joiden vuosittainen liikennemäärä ylittää 2 miljoonaa tonnia rahtia tai yli miljoona matkustajaa. Listaa täydennettiin Norjan tärkeillä satamilla sekä Venäjän Itämeren alueen satamilla.

Arviointi keskittyi satamanpitäjien verkkosivujen englanninkieliseen sisältöön yleensä ja erityisesti siellä viestittyihin turvallisuuteen liittyviin asioihin sekä sivustojen käytettävyyttä ja laatuun.

Pääkategoriat, sisältö ja käytettävyys, lajiteltiin seitsemään ryhmään. Ne keskittyivät yksityiskohtaisesti matkustaja- ja rahtitoimintojen turvallisuuteen, sataman ominaisuuksiin sekä verkkosivuston käytettävyyteen ja tekniseen suorituskykyyn. Kaikkiaan 280 sisältöön, käytettävyyteen ja verkkosivuston laatuun liittyvää yksityiskohtaa arvioi vähintään kaksi eri henkilöä.

Helsingin satamalla pohjoisen Euroopan parhaat verkkosivut

Helsingin satama saavutti arvioinnissa korkeimmat pisteet. Doverin satama sijoittui toiseksi, Rauman satama kolmanneksi (se oli myös paras ns. kattavan verkon satamista), Porin satama oli neljäs ja Tallinnan satama viides.

Top 20 -listan satamista kolmetoista oli ydinverkon ja seitsemän kattavan verkon satamia. Vain viisi matkustajasatamaa ylsi 20 parhaan joukkoon. Kuitenkin ensimmäisellä (Helsinki) ja toisella sijalla (Dover) oli kaksi arviointijoukon suurinta matkustajasatamaa. 20 parhaan sataman vuosittaiset rahtimäärät vaihtelivat välillä 2–50 miljoonaa tonnia – tyypillisesti rahtimäärä jäi alle 10 miljoonan tonnin.

Luotu 15.03.2019 | Muokattu 15.03.2019