Suomen Kulttuurirahastolta apurahoja Turun yliopiston tutkijoille

15.02.2024

Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt apurahoja tieteeseen ja taiteeseen yhteensä yli 30 miljoonaa euroa. Turun yliopistossa apurahan sai 65 hakijaa, ja rahoitusta myönnettiin 2 miljoonaa euroa.

Kaksi Kulttuurirahaston suurapurahoista myönnettiin Turun yliopistoon. Yrittäjyyden professori Jarna Heinonen työryhmineen sai 194 000 euroa tutkimukseen, joka käsittelee luovan talouden arvon luonnin merkitystä Suomen menestyksessä ja hyvinvoinnissa. Turun yliopistoon myönnettiin 125 000 euron Tiede tutuksi -apuraha Lounais-Suomen LUMA-keskuksen, Åbo Akademin Skolresursin ja avaruuspuisto Väisälän yhteisen "Maailmankaikkeus eri kielillä" -tiedekasvatushankkeen toteuttamiseen.

Monivuotisia apurahoja myönnettiin 13 Turun yliopiston tutkijalle. Tutkijatohtori Nikolaos Giannareas sai nelivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana 38 500 euroa potilasnäytteistä syöpäkantasoluja kvantitatiivisesti mittaavan menetelmän kehittämistä käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen. Väitöskirjatutkija Jaakko Dickmanille myönnettiin nelivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana 30 000 euroa yhdysvaltalaisten laitavasemmistolaisten verkkoyhteisöjen visuaalista politiikkaa käsittelevään väitöskirjatyöhön.

Turun yliopistossa apurahan saivat:

 • Turun yliopisto (Lounais-Suomen LUMA-keskuksen, Åbo Akademin Skolresursin ja avaruuspuisto Väisälän yhteishanke), "Maailmankaikkeus eri kielillä" -tiedekasvatushankkeen toteuttamiseen, Tiede tutuksi -apurahana, 125 000 e

Yhteiskuntatieteet

 • Kauppat. tohtori Jarna Heinonen (yrittäjyys) ja työryhmä luovan talouden arvon luonnin merkitystä Suomen menestyksessä ja hyvinvoinnissa käsittelevään tutkimukseen, 194.000 e

Humanistiset tieteet

 • M.A. Kenneth Drummond (median, musiikin ja taiteen tutkimus) taiteilija Joseph Beuysiä käsittelevään väitöskirjatyöhön, 30.000 e
 • Valtiot. maisteri Matti Eskelinen (filosofia) yhteiskunnallisen muutoksen poliittista, eettistä ja ontologista perustaa anarkismin kautta käsittelevään väitöskirjatyöhön, kaksivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, 30.000 e
 • Fil. maisteri Minna-Marjukka Heikkilä kestävää kaupunkikehitystä ja moniäänistä urbaania teollista kulttuuriperintöä käsittelevään väitöskirjatyöhön, 30.000 e
 • Valtiot. maisteri Miika Hellevaara (filosofia) rauhan, luonnon ja hyvän yhteiskunnan metafysiikkaa Thomas Hobbesin ja Baruch Spinozan valtioteorioissa käsittelevään väitöskirjatyöhön, kaksivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, 30.000 e
 • M.A. Young Joo Hong (historia ja arkeologia) masennuksen tunnediskurssia Etelä-Koreassa käsittelevään väitöskirjatyöhön, 30.000 e
 • Fil. tohtori, dosentti Elsi Hyttinen (historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos) seksuaalisuuden säätelyn ja kansalaisuuden rakentumisen yhteyttä 1910-luvun suomalaisessa kirjallisuudessa käsittelevään tutkimukseen, 34.000 e
 • Fil. tohtori Noora Kallioniemi (historia ja arkeologia) elokuvan esitystoimintaa Karjalassa toisen maailmansodan aikana käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, 34.000 e
 • Fil. tohtori Reeta Kangas (median, musiikin ja taiteen tutkimus) propagandaa käsittelevän tietokirjan tekemiseen, 15.000 e
 • Fil. maisteri Riku Kauhanen (historia ja arkeologia) metsäkaartilaisten pakopaikkojen fyysisiä jäännöksiä ja niiden muistitietoa käsittelevään väitöskirjatyöhön, 30.000 e
 • Fil. tohtori, yhteiskuntat. maisteri Jere Kyyrö (kulttuurien tutkimus) kansallisuuden ja uskonnon merkityksiä 2000–2020-lukujen Suomessa käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, 34.000 e
 • Fil. tohtori, dosentti Lottamari Kähkönen (median, musiikin ja taiteen tutkimus) ja Trans*Creative-työryhmä sukupuolivähemmistöjen taidetta ja yhteisöllisyyttä käsittelevän symposiumin järjestämiseen, 5.000 e
 • Fil. ja kasvatust. maisteri Kaisa Laaksonen (kirjallisuustieteet ja kirjoittaminen) lapsifiguureja 2000-luvun suomalaisissa kuvakirjoissa käsittelevään väitöskirjatyöhön, 15.000 e
 • Fil. tohtori Samuli Lehtonen (Turun yliopiston biodiversiteettiyksikkö) ja työryhmä Suomen Itä-Karjalassa jatkosodan aikana tekemien kasvitieteellisten tutkimusten poliittisia ulottuvuuksia käsittelevään tutkimukseen, 31.000 e
 • Yhteiskuntat. maisteri Veera Ojala (digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkimus) Tšernobylin ydintuhoalueen visuaalista kulttuuria alueen vierailijoiden näkökulmasta käsittelevään väitöskirjatyöhön, 30.000 e
 • Fil. maisteri Anna Runsio (englannin kieli, klassilliset kielet ja monikielinen käännösviestintä) koe-eläinten toimijuuden kielellistä representaatiota käsittelevään väitöskirjatyöhön, 30.000 e
 • Fil. tohtori Jani Sinokki (filosofia) vihaa käsittelevään tutkimukseen, kaksivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, 34.000 e
 • Fil. maisteri Antti Suomela (englannin kieli) aikuisten maahanmuuttajien englannin opintoja suomalaisessa perusopetuksessa käsittelevään väitöskirjatyöhön, 30.000 e
 • Fil. maisteri Anne Turkia (kieli- ja käännöstieteiden laitos) suomennosten uusiokäyttöä Tuhat laulujen vuotta -antologiassa ja sitä seurannutta keskustelua käsittelevään väitöskirjatyöhön, kaksivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, 30.000 e
 • Fil. maisteri Marika Österlund (digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkimus) suomalaisten museokokoelmien semioottisten prosessien ymmärtämistä ja historiallisen reiluuden teorian luomista käsittelevään väitöskirjatyöhön, kolmivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, 30.000 e

Käyttäytymistieteet

 • Ph.D. Phuong Bui (opettajankoulutuslaitos, Turku) opettajaopiskelijoiden valmiuksia ja kompetensseja tekoälyn hyödyntämiseen pedagogisten käytäntöjen kehittämiseksi Suomessa käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, 34.000 e
 • Psykol. maisteri Ville Loukola (psykologia) koronaviruspandemian vaikutuksia unien uhkasisältöihin käsittelevään väitöskirjatyöhön, 30.000 e
 • Kasvatust. maisteri Katri Luomaniemi (opettajankoulutuslaitos, Turku) varhaiskasvatukseen sopivia tapoja monikielisten lasten varhaisten matemaattisten taitojen tukemiseen käsittelevään väitöskirjatyöhön, 15.000 e
 • Kasvatust. tohtori Ville Mankki (opettajankoulutuslaitos, Rauma) aloittavien opettajaopiskelijoiden kestävyystietoisuutta käsittelevään tutkimukseen, 14.000 e
 • Kasvatust. maisteri Saku Määttä (opettajankoulutuslaitos, Turku) spontaanin huomion kiinnittämistä määrällisiin suhteisiin ja sen tukemista peruskoulun matematiikan opetuksessa käsittelevään väitöskirjatyöhön, 15.000 e
 • Psykol. tohtori Jarno Tuominen (psykologia) ja työryhmä taloudellisen väkivallan yleisyyttä ja psykologisia mekanismeja käsittelevään tutkimukseen, 44.000 e
 • M.A. Somang Yeo (kasvatustieteiden laitos) pakolaistaustaisten opiskelijoiden korkeakoulutusta Etelä-Koreassa ja Suomessa käsittelevään väitöskirjatyöhön, 30.000 e

Luonnontieteet

 • M.Sc. Asmaa Abbas (biokemia) haastavien proteiinien tuoton parantamista Aspergillus niger -sientä hyödyntävissä bioteollisuusprosesseissa käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, 34.000 e
 • M.Sc. Anna Bobrikova (Tuorlan observatorio) neutronitähtien polarimetrisiä ominaisuuksia käsittelevään väitöskirjatyöhön, 30.000 e
 • Fil. maisteri Annamaria Fedeli (avaruustutkimuslaboratorio) korkeaenergisten elektronien energiaspektrin analyysiä ja tulkintaa käsittelevään väitöskirjatyöhön, kolmivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, 30.000 e
 • Fil. maisteri Sofia Hakala (biolääketieteen laitos) syöpäkantasolujen tutkimuksen mahdollistamista pluripotenttien kantasolujen avulla käsittelevään väitöskirjatyöhön, kolmivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, 30.000 e
 • Fil. maisteri Vertti Hietanen (matematiikka) maksimaalioperaattorin rajoittuneisuutta painotetuissa, yleistetyissä Orlicz-avaruuksissa käsittelevään väitöskirjatyöhön, kolmivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, 30.000 e
 • Fil. tohtori Jesse Jääsaari (matematiikka) automorfimuotojen analyyttistä lukuteoriaa käsittelevään
 • tutkimukseen,  34.000 e
 • Fil. maisteri Noora Kartiosuo (Sydäntutkimuskeskus) tilastollista kausaalipäättelyä kompositionaalisen datan analysoinnissa käsittelevään väitöskirjatyöhön, 15.000 e
 • Fil. maisteri Jesse Mänttäri (fysiologia ja genetiikka) puutiaisten lajiutumisen genomiikkaa ja vektoripotentiaalia käsittelevään väitöskirjatyöhön, 30.000 e
 • M.Sc. Alexander Pape (fysiologia ja genetiikka) mikromuovien ja ympäristömyrkkyjen yhteisvaikutuksia kalojen fysiologiaan käsittelevään väitöskirjatyöhön, 36.000 e
 • Eläinlääket. lis. Seyyed Sajjad Vakili Shahrbabaki (ekologia ja evoluutiobiologia) kemikaalien ja ympäristötekijöiden vaikutusta vesilintujen hautomiskäyttäytymiseen käsittelevään väitöskirjatyöhön, 30.000 e
 • M.Sc. Alycia Valvandrin (fysiologia ja genetiikka) lajien reaktioita nopeisiin ja asteittaisiin ympäristömuutoksiin käsittelevään väitöskirjatyöhön, 33.000 e
 • Fil. maisteri Suvi Vanhakylä (lääkekehityksen kemia) kasvitanniinien ja muiden polyfenolisten puolustusyhdisteiden evoluutiota ja monimuotoisuutta kasvikunnassa käsittelevään väitöskirjatyöhön, 15.000 e

Lääketieteet

 • Fil. maisteri Samuli Arvola (biolääketieteen laitos) luuston gammakuvauksen uusia menetelmiä käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, 7.500 e
 • Fil. maisteri Defne Dinç (biolääketieteen laitos) rinnan epiteelisolujen biomekaanista säätelyä ja strooman vuorovaikutusta käsittelevään väitöskirjatyöhön, 30.000 e
 • Ph.D. Nikolaos Giannareas (biolääketieteen laitos) potilasnäytteistä syöpäkantasoluja kvantitatiivisesti mittaavan menetelmän kehittämistä käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, nelivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, 38.500 e
 • Fil. tohtori, dosentti Ilkka Heinonen (PET-keskus) ja työryhmä istumisen ja liikkumisen muutosten yhteyksiä sydän- ja verenkiertoelimistöön, eri kudosten aineenvaihduntaan ja syöpäriskitekijöihin käsittelevään tutkimukseen, 30.000 e
 • Lääket. lis. Nelli Kalliomaa (synnytys- ja naistentautioppi) HLA-G-geenien vaikutusta HPV-infektion tarttumiseen ja ilmenemiseen perheenjäsenillä käsittelevään väitöskirjatyöhön, 3.000 e
 • Fil. maisteri Tiia Koivula (PET-keskus) akuutin liikunnan vaikutusta syöpäpotilaan immuunisoluihin käsittelevään väitöskirjatyöhön, 30.000 e
 • M.Sc. Saara Koskela (biolääketieteen laitos) syövän immunoterapioiden hoitovastetta ennustavia biomarkkereita käsittelevään väitöskirjatyöhön, kaksivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, 30.000 e
 • Lääket. lis. Sini Laaksonen (biolääketieteen laitos) etenevän MS-taudin syntymekanismien selvittämistä PET-kuvauksen avulla käsittelevään väitöskirjatyöhön, 5.000 e
 • M.Sc. Anting Li (PET-keskus) syövän etäpesäkkeiden havaitsemista PET-kuvien avulla käsittelevään väitöskirjatyöhön, 30.000 e
 • Hammaslääket. lis. Elisa Lind (hammaslääketieteen laitos) hammaseroosion riskitekijöitä ja yksilöllistä eroosioalttiutta käsittelevään väitöskirjatyöhön, 7.500 e
 • Psykol. maisteri Tuulia Malén (PET-keskus) aivojen syvien osien dopamiinitoimintaa neurologisissa ja psykiatrisissa häiriöissä käsittelevään väitöskirjatyöhön, 30.000 e
 • Terveystiet. maisteri Jooa Norha (PET-keskus) istumisen vähentämisen parantavia vaikutuksia sydämen ja verisuonten terveyteen käsittelevään väitöskirjatyöhön, kaksivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, 30.000 e
 • Lääket. tohtori Pilvi Riihilä (iho- ja sukupuolitautioppi) ja lääket. lis. Lauri Heiskanen merkkitekijöitä aggressiivisten ja metastaattisten ihon okasolusyöpäkasvainten tunnistamisessa ja hoitomahdollisuuksien löytämisessä käsittelevään tutkimukseen, 25.000 e
 • Fil. maisteri Pia Roering (biolääketieteen laitos) lääkeresistentin korkea-asteisen seroosin munasarjasyövän uusia biomarkkereita ja kohdennettua terapiaa käsittelevään väitöskirjatyöhön, 14.000 e
 • Ph.D. Olof Rundquist (Turun biotiedekeskus) uusien tekijöiden merkitystä säätely-T-solujen toiminnassa ja autoimmuunisairauksissa käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, kolmivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, 34.000 e
 • M.Sc. Claudia Tato Fernández (PET-keskus) valkean aineen muutoksia terveillä, ikääntyneillä kohonneen Alzheimerin taudin riskin omaavilla aikuisilla käsittelevään väitöskirjatyöhön, 30.000 e
 • M.Sc. Alejandra Verhassel (biolääketieteen laitos) muuntuneen glykosylaation merkkiaianeominaisuuksia rintasyövässä käsittelevään väitöskirjatyöhön, 15.000 e

Maatalous- ja metsätieteet

 • M.Sc. Anna Brunell (Turun yliopiston biodiversiteettiyksikkö) maatalouden kestävän kehityksen ratkaisuja käsittelevään tutkimukseen, 30.000 e
 • M.Sc. Carla Vecenâncio da Silva (elintarviketieteet) uusien mansikkahybridien kemiallista koostumusta ja aistittavaa laatua käsittelevään väitöskirjatyöhön, 30.000 e

Tekniset tieteet

 • M.Sc. Akwasi Adu-Kyere (tietoliikenne ja kyberturvallisuus) toisiinsa liitettyjen, älykkäiden ja autonomisten ajoneuvojen turvallisuutta käsittelevään väitöskirjatyöhön, 30.000 e
 • Fil. maisteri Matilda Sipilä (materiaalitekniikka) kieliteknologian käyttöä materiaalitekniikassa ja uusien materiaalien löytämistä käsittelevään väitöskirjatyöhön, 30.000 e

Yhteiskuntatieteet

 • M.Sc. Sumia Akter (INVEST-lippulaiva) vanhempainvapaauudistusten vaikutuksia isyysvapaiden käyttöön Suomessa käsittelevään väitöskirjatyöhön, 30.000 e
 • Fil. maisteri Jaakko Dickman (John Morton -keskus) yhdysvaltalaisten laitavasemmistolaisten verkkoyhteisöjen visuaalista politiikkaa käsittelevään väitöskirjatyöhön, nelivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, 30.000 e
 • M.A. Akhgar Kaboli (tulevaisuuden tutkimuskeskus) Suomessa asuvien nuorten aikuisten pakolaisten tulevaisuuskuvia käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, 30.000 e
 • Oikeust. maisteri Essi Reinilä (oikeustiede) saatavien vakuuskäyttöä ja esineoikeudellista julkisuusperiaatetta Suomen oikeuden kehittämisen näkökulmasta käsittelevään väitöskirjatyöhön, 30.000 e

Uutista päivitetty 16.2.2024 klo 09.08: Lisätty tieto "Maailmankaikkeus eri kielillä" -hankkeen saamasta 125 000 euron apurahasta sekä päivitetty kokonaissummaa.

Luotu 15.02.2024 | Muokattu 16.02.2024