Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen ja Satakunnan rahastoilta apurahoja Turun yliopiston tutkijoille

23.05.2024

Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahasto myönsi apurahoja 36 tutkijalle ja Satakunnan rahasto 9 tutkijalle Turun yliopistoon.

Varsinais-Suomen rahasto jakoi tänä vuonna yhteensä 1 430 000 euroa apurahoina ja opintostipendeinä. Rahasto vastaanotti 1 119 hakemusta ja apurahoja myönnettiin yhteensä sata. Suurin osa apurahoista myönnettiin henkilökohtaisina työskentelyapurahoina tieteen- ja taiteenharjoittajille.

Satakunnan rahasto jakoi tänä vuonna yhteensä 50 apurahaa, yhteensä 740 000 euroa, sekä 15 000 euron palkinnon. Rahasto vastaanotti 270 hakemusta. Apurahoja jaettiin tänä vuonna aiempia vuosia enemmän Satakunnassa järjestettäville tapahtumille ja festivaaleille.

Turun yliopistossa Varsinais-Suomen rahaston apurahan saivat:

Humanistiset tieteet

 • Fil. maisteri Topias Aalto (kieli- ja käännöstieteiden laitos) todennäköisyyksien ja todenmukaisuuksien ilmaisua keskiyläsaksan kielessä käsittelevään väitöskirjatyöhön, 30.000 e
 • Fil. maisteri Katri Aholainen (kirjallisuustieteet ja kirjoittaminen) lintujen ei-inhimillistä toimijuutta taiteentekemisen prosesseissa Yrjö Kokon tuotannossa käsittelevään väitöskirjatyöhön, 15.000 e
 • Fil. maisteri Pinja Akkanen (digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkimus) nuorten aikuisten sosiaalisen median käytön hallintaa käsittelevään väitöskirjatyöhön, 30.000 e
 • Fil. maisteri Miitta Järvinen (kulttuurien tutkimus) moninaisuutta aikuisten maahanmuuttaneiden koulutuksissa käsittelevään väitöskirjatyöhön, 15.000 e
 • Fil. maisteri Heidi Mikkola (median, musiikin ja taiteen tutkimus) luontodokumentteja käsittelevän väitöskirjan loppuunsaattamiseen, 10.000 e
 • Fil. maisteri Meri Lindeman (kotimaiset kielet ja niiden sukukielet) sateenkaarevien suomalaisten kielenkäyttöä käsittelevään väitöskirjatyöhön, 22.500 e
 • Fil. maisteri Anna Sassali-Tanila (historia ja arkeologia) asiakirjaa museo-objektina suomalaisten museoiden muuttuvassa toimintaympäristössä käsittelevään väitöskirjatyöhön, 6.500 e
 • Fil. maisteri Noora Viljamaa (historia ja arkeologia) lasten ja nuorten kokemaa köyhyyttä ja huono-osaisuutta sekä niiden ylisukupolvista periytymistä 1800-luvun Suomessa käsittelevään väitöskirjatyöhön, 30.000 e
 • Suomen pelitutkimuksen seura ry Nordic DiGRA 2025 -konferenssin järjestämiseen, 5.500

Luonnontieteet ja tekniikka

 • Fil. maisteri Inga-Katariina Aapalampi (biologian laitos) faagi-antibioottiyhdistelmien käyttöä antibiootti-resistenttejä bakteereja vastaan käsittelevään väitöskirjatyöhön, 30.000 e
 • D.Sc. Pande Putu Erawijantari (data-analytiikka) suolistomikrobiston roolia aikuisiän diabeteksessa ja sen oheistaudeissa käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, 34.000 e
 • Fil. maisteri Hanni Haapsaari (kemian laitos) SNaaseja uuden sukupolven lääkeaineina käsittelevään väitöskirjatyöhön, 27.500 e
 • M.Sc. Priscilla Ollennu-Chuasam (bioteknologian laitos) perinteisen ja soluviljellyn kahvin ainesosia käsittelevään väitöskirjatyöhön, 15.000 e
 • Fil. maisteri Meeli Roose (maantiede) ihmisen historian tutkimusta tukevan paikkatietoinfrastruktuurin kehittämistä käsittelevään väitöskirjantyöhön, 15.000 e
 • Fil. maisteri Mikael Santonen (fysiikan ja tähtitieteen laitos) monikiteisen piin optimointia simulaatioilla käsittelevään väitöskirjatyöhön, 27.500 e
 • Fil. maisteri Tytti-Maria Uurasmaa (biologian laitos) liikunnan vaikutuksia sydämeen ja rintasyöpäkasvaimiin kemoterapian aikana käsittelevään väitöskirjatyöhön, 17.500 e
 • Fil. tohtori Heidi Viitaniemi (fysiologia ja genetiikka) vieraslaji liejutaskuravun ravinnonkäyttöä rantavyöhykkeen ekosysteemeissä käsittelevään tutkimukseen, 5.000 e

Lääketiede

 • Ph.D Kedar Batkulwar (Turun biotiedekeskus) ykköstyypin diabeteksen varhaisia vaiheita käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, 34.000 e
 • Lääket. lis. Anna Eggert (biolääketieteen laitos) syöpälääkkeinä käytettyjen tyrosiinikinaasiestäjien vaikutusta miesten lisääntymisterveyteen käsittelevään väitöskirjatyöhön, 12.500 e
 • Professori Ulvi Gursoy (hammaslääketieteen laitos) matala-asteisen tulehduksen ja parodontiitin yhteyttä maksatautiin käsittelevään tutkimukseen, 30.000 e
 • Dosentti Veijo Hukkanen (biolääketieteen laitos) mikrobien vaihtelevia tautiyhteyksiä tiedeviestinnän ongelmana käsittelevään tutkimukseen, 8.500 e
 • Fil. tohtori Kaisa Ivaska ja työryhmä (biolääketieteen laitos) diabetekseen liittyvää luuytimen rasvoittumista käsittelevään tutkimukseen, 20.000 e
 • Professori Linnea Karlsson ja työryhmä (kansanterveystiede) raskauden- ja lapsuudenaikaisten stressialtistusten yhteyksiä sydän- ja verisuonisairauksiin käsittelevään FinnBrain-syntymäkohorttitutkimukseen, 32.500 e
 • Lääket. lis. Rasmus Kentala (kirurgia) aivojen suojausta avosydänkirurgiassa käsittelevään väitöskirjatyöhön, 25.000 e
 • Dosentti Niina Koivuviita ja työryhmä (kliininen laitos) diabeettisen munuaistaudin ennustekijöitä käsittelevään tutkimukseen, 25.500 e
 • Fil. maisteri Maija Lespinasse ja työryhmä (BioCity Turku) 33. BioCity Symposiumin järjestämiseen Turussa, 3.000 e
 • Lääket. lis. Eveliina Maaniitty (kliininen laitos) tulehduksen merkitystä sepelvaltimotaudin synnyssä ja eri ilmenemismuodoissa käsittelevään väitöskirjatyöhön, 7.500 e
 • Professori Cecilia Naucler (InFLAMES-lippulaiva) immuuni- ja syöpäsolujen aineenvaihdunnan säätelyä käsittelevään tutkimukseen, 28.500 e
 • Lääket. lis. Kalle Niemi (kliininen laitos) aivojen monoamiinitoimintaa Parkinsonin taudissa käsittelevään väitöskirjatyöhön, 19.000 e
 • Fil. maisteri Nicko Widjaja (biolääketieteen laitos) luuytimen rasvasolujen merkitystä käsittelevään väitöskirjatyöhön, 30.000 e

Kasvatustieteet

 • Kasvatust. maisteri Anni Holmström (opettajankoulutuslaitos, Turku) koulun moniammatillista yhteistyötä käsittelevään väitöskirjatyöhön, 30.000 e
 • Kasvatust. maisteri Larimatti Pynnönen (kasvatustieteiden laitos) koulutuksellisen tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden taloudellistumista ja oikeudellistumista käsittelevään väitöskirjatyöhön, 30.000 e

Yhteiskuntatieteet ja kauppatieteet

 • M.A. Nasim Aryannejad (yrittäjyys) sukupuolen, etnisyyden ja uskonnon vaikutuksia maahanmuuttajanaisten yrittäjyyteen Suomessa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Irma Äärin apurahana, 30.000 e
 • Psykol. maisteri Noel Niskanen (psykologia) ilmastoahdistusta ja ilmastohuolta käsittelevään väitöskirjatyöhön, 15.000 e
 • Valtiot. maisteri Irina Salmi (psykologia) lasten luontoyhteyden vahvistamista käsittelevään väitöskirjatyöhön, 15.000 e
 • Valtiot. maisteri Samuli Tikkanen (taloussosiologia) kryptovaluuttoja globaalin alustatalouden tuoreena ilmenemismuotona ja digitaalisten talouksien muovaajana käsittelevään väitöskirjatyöhön, 15.000 e

Turun yliopistossa Satakunnan rahaston apurahan saivat:

 • Waltteri Immonen (valtio-oppi), nationalismin väestöä yhdistävän luonteen ilmenemistä kriiseissä käsittelevään väitöskirjatyöhön, 15 000 e
 • Heli Kallio (opettajankoulutuslaitos, Turku), opettajien tukea oppilaille itseohjautuvassa oppimisessa käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, 34 000 e
 • Aleksi Karinen (psykiatria), aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriöihin vaikuttavia tekijöitä ja ennustetta ruotsalaisessa kansallisaineistoissa käsittelevään väitöskirjatyöhön, 15 000 e
 • Jussi Kinnunen (historia ja arkeologia), Kokemäen Forsbyn Linnaluodon keskiaikaisen linnoituksen tutkimuksiin, 13 000 e
 • Tiia Lindfors (opettajankoulutuslaitos, Rauma), varhaiskasvatuksen keskustelevien kirjanlukuhetkien vuorovaikutusta käsittelevään väitöskirjatyöhön, 30 000 e
 • Maija Mäki (historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos) ja Anna Helmisaari, puutarhojen perinteisten hyötykasvien dokumentointiin ja tutkimukseen, 13 000 e
 • Sanna Niukko (kasvatustieteiden tiedekunta), kasvatustieteiden väitöskirjatutkijoiden yhteisöllisen kirjoittamisretriitin järjestämiseen Seilin saarella, 3 000 e
 • Petri Saarikoski ja työryhmä (digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkimus), Pori Jazz -festivaalia koskevaan monitieteiseen tutkimushankkeeseen, Kärkihankkeena, 40 000 e
 • Teemu Väisänen (digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkimus), Satakunnan pronssikauden pukeutumisen ja tekstiilinvalmistuksen tutkimiseen, 21 000 e

Luotu 23.05.2024 | Muokattu 23.05.2024