Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen ja Satakunnan rahastoilta apurahoja Turun yliopiston tutkijoille

23.05.2023

Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahasto myönsi apurahoja 38 tutkijalle ja Satakunnan rahasto 13 tutkijalle Turun yliopistoon.

Varsinais-Suomen rahaston 40 000 euron suuruinen kärkiapuraha myönnettiin luonnonyhdistekemian professori Juha-Pekka Salmiselle ja hänen työryhmälleen. Apuraha myönnettiin Luonnollista kemiaa -tiede- ja tiedotushankkeen kehittämiseen ja jalkauttamiseen Varsinais-Suomen luontokohteissa.

Luonnollista kemiaa -hankkeen tavoitteena on kasvattaa lasten, nuorten ja aikuisten kiinnostusta kasvien kemiaa kohtaan. Tutkijat haluavat myös lisätä tietoisuutta siitä, miten kasvien ominaisuudet linkittyvät sekä luonnon monimuotoisuuteen että nykyisiin suuriin haasteisiin, kuten luontokatoon ja antimikrobiresistenssiin. Hankkeessa tehdyt videot ja podcastit pohjautuvat tuhansien kasvilajien kemialliseen aineistoon.

Rahoituksen avulla on tarkoitus saattaa hanke päätökseen ja jalkauttaa se Turun yliopiston kasvitieteelliseen puutarhaan ja muihin Turun seudun luontokohteisiin.

Turun yliopistossa Varsinais-Suomen rahaston apurahan saivat:

Humanistiset tieteet

 • Fil. maisteri Niina Kekki synonyymisten adjektiivien käyttöä edistyneiden suomenoppijoiden kielessä käsittelevään väitöskirjatyöhön, 14.000 e
 • Fil. maisteri Ossi Korpi vaihtoehtoisia historian kuvauksia modernissa henkisyydessä käsittelevään väitöskirjatyöhön, 28.000 e
 • Fil. maisteri Jean Lukkarinen sukupuolivähemmistöjen mediavälitteistä aktivismia Suomessa vuosina 1960-2007 käsittelevään väitöskirjatyöhön, 28.000 e
 • Fil. maisteri Juha Ruohonen Salonjokilaakson rautakautisen asutusta käsittelevään tutkimukseen, 14.000 e

Luonnontieteet

 • Fil. maisteri Samuel Bronstein mikromuovin kulkeutumista ja kerrostumista Itämeressä käsittelevään väitöskirjatyöhön, 30.000 e
 • M.Sc. Mahdi Moghaddam elektroninsiirron kinetiikkaa ja termodynamiikkaa käsittelevään väitöskirjatyöhön, 8.500 e
 • Fil. maisteri Seve Nyberg aurinkotuulen ionisoivien hiukkasten kiihtymistä, kulkeutumista ja vuorovaikutusta plasman aaltojen kanssa käsittelevään väitöskirjatyöhön, 28.000 e
 • Professori Juha-Pekka Salminen ja Luonnonyhdistekemian tutkimusryhmä luonnollista kemiaa tiede- ja tiedetiedotushankkeen kehittämiseen ja jalkauttamiseen Varsinais-Suomen luontokohteissa, Kärkihankkeena, 40.000 e
 • Fil. maisteri Otso Turunen syanobakteerin sigmafaktoreiden muokkaamista bioteknisiin sovelluksiin käsittelevään väitöskirjatyöhön, 28.000 e
 • Fil. tohtori Heidi Viitaniemi vieraslajin vaikutuksia paikallislajin monimuotoisuuteen ja evolutiiviseen sopeutumispotentiaaliin Saaristomerellä käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, 20.000 e

Lääketiede

 • M.Sc. Erika Atencio Herre sydän- ja verisuonitautien diagnosointia ja hoitoa PET-kuvantamisen avulla käsittelevään väitöskirjatyöhön, 28.000 e
 • Terveystiet. maisteri Taru Garthwaite istumisen vähentämisen terveysvaikutuksia käsittelevään väitöskirjatyöhön, 14.000 e
 • Dosentti Tove Grönroos ja työryhmä translokaattoriproteiinia pään ja kaulan alueen syövän sädehoidossa käsittelevään tutkimukseen, 14.000 e
 • Lääket. tohtori Harri Hakovirta, lääket. lis. Khalil Firoozi ja lääket. lis. Jaakko Viljama laskimohoitojen ajoituksen merkitystä hoitotulokseen käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, 20.000 e
 • Dosentti Jarna Hannukainen ja työryhmä liikunnan terveysvaikutuksia sokeriaineenvaihdunnan säätelyyn diabeteksessa käsittelevään tutkimukseen, 29.000 e
 • Dosentti Miikka-Juhani Honka lihavuuteen liittyviä maksan aineenvaihdunnan häiriöitä käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, 32.000 e
 • M.Sc. Imran Iqbal molekyylikuvantamista sydäninfarktissa käsittelevään väitöskirjatyöhön, 21.000 e
 • Fil. maisteri Niklas Jäntti syöpäsolujen liikkuvuutta ja solunsisäistä liikennöintiä käsittelevään väitöskirjatyöhön, 14.000 e
 • Lääket. tohtori Valtteri Kaasinen ja työryhmä hajuaistiin perustuvan Parkinsonin taudin diagnostisen menetelmän kehittämistä käsittelevään väitöskirjatyöhön, 17.500 e
 • Dosentti Marika Karikoski rusto-hiushypoplasian immuunipuutosta käsittelevään tutkimukseen, 24.000 e
 • Fil. tohtori Teemu Daniel Laajala eturauhassyöpää koskevien tutkimusaineistojen analysointia koneoppimisen ja tekoälymenetelmien avulla käsittelevään tutkimukseen, 18.500 e
 • Lääket. lis. Merja Laine diabeteksen ja esidiabeteksen hoitoa, kustannuksia ja lisäsairauksien ennustettavuutta käsittelevään väitöskirjatyöhön, 8.000 e
 • M.Sc. Maija Lespinasse 32. BioCity Symposiumin järjestämiseen Turussa, 2.000 e
 • Lääket. lis. Silja Luotonen kehittyvien aivojen toimintaa ja varhaisia altisteita käsittelevään väitöskirjatyöhön, 7.000 e
 • Fil. maisteri Lin Ma sukusolujen RNA-säätelyn roolia ylisukupolvisessa epigeneettisen tiedon siirrossa käsittelevään väitöskirjatyöhön, 14.000 e
 • M.D Katarzyna Piatek pikkukeskosten apneadiagnostiikkaan liittyvää uutta menetelmää käsittelevään väitöskirjatyöhön, 9.500 e
 • Lääket. lis. Oskari Repo verkkokalvon mikroverisuonien yhteyttä inflammaatioon, suurten suonten muutoksiin ja tyypin 2 diabeteksen ilmaantuvuuteen käsittelevään väitöskirjatyöhön, 5.500 e
 • Psykol. lis. Mari Saarinen lasten lievien aivovammojen jälkioireita käsittelevään väitöskirjatyöhön, 7.000 e
 • M.Sc. Inna Starskaia varhaista immuunivastetta tyypin 1 diabetekseen sairastuvilla lapsilla käsittelevään väitöskirjatyöhön, 28.000 e
 • Lääket. lis. Erika Uusitupa lasten RS-virusinfektioiden epidemiologiaa ja kliinistä kuvaa käsittelevään väitöskirjatyöhön, 6.000 e
 • Psykol. tohtori Katja Valli narkolepsiapotilaiden ja terveiden verrokkien unen erityishäiriöitä ja niiden yhteyttä psykiatriseen oireiluun, toimintakykyyn ja elämänlaatuun käsittelevään tutkimukseen, 8.000 e

Viestintä ja opetusala

 • Ph.D. Kalypso Filippou siirtolaistaustaisia tutkijoita Suomessa käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Peruskouluväen apurahana, 16.000 e
 • Kasvatust. maisteri Taina Heinonen nuorten mielenterveyskuntoutujien koulutuspolkuja ja koulukokemuksia käsittelevään väitöskirjatyöhön, Peruskouluväen apurahana, 14.000 e
 • Fil. tohtori Kaisu-Leena Hynnä-Granberg sosiaaliseen mediaan ja kehoihanteisiin liittyviä mediakasvatuksellisia menetelmiä käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, 32.000 e

Yhteiskuntatieteet

 • M.Sc. Mohamed Farhoud joukkorahoitusta uusien organisaatioiden turvaajana käsittelevään väitöskirjatyöhön, Irma Äärin apurahana, 21.000 e
 • Kauppat. maisteri Viljami Hoffren strategista asiakaskokemuksen johtamista vähittäispankkitoiminnassa tarkastelevaan väitöskirjatyöhön, Irma Äärin apurahana, 7.000 e
 • Psykol. maisteri Pauliina Juntunen lasten toiminnanohjaustaitojen kehitystä käsittelevään väitöskirjatyöhön, 14.000 e
 • Valtiot. maisteri Sakari Nieminen eduskuntapuolueiden vaalilupausten konkreettisuutta käsittelevään väitöskirjatyöhön, 23.500 e

Turun yliopistossa Satakunnan rahaston apurahan saivat:

 • Lääket. lis. Jenny Alajääski, umpilisäkkeen tulehdukseen liittyvää kasvainriskiä käsittelevään väitöskirjatyöhön, 4.500 e
 • Kauppat. maisteri Kaisa Aro, brändirakkaudesta paikkabrändien kontekstissa käsittelevään väitöskirjatyöhön, 28.000 e
 • Kasvatust. tohtori Tellervo Härkki, visuaalisen asiantuntijuuden oppimista kuvaavan mittariston kehittämiseen katseenseurantamenetelmän avulla käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, 32.000 e
 • Kasvatust. maisteri Marja Junttila, neuropsykiatristen valmentajien merkitystä ja roolia koulun arjessa käsittelevään väitöskirjatyöhön, 21.000 e
 • Terveystiet. maisteri Hanna Kangasniemi, kehitysvammaisten henkilöiden palvelun tarpeen arviointia ja osallisuuden tukemista käsittelevään väitöskirjatyöhön, 28.000 e
 • Yleislääketieteen professori Päivi Korhonen ja Mielityöryhmä, unen laadun ja sen osatekijöiden vaikutusta sairastuvuutta ja kuolleisuutta käsittelevään väitöskirjatyöhön, 20.000 e
 • Fil. maisteri Lyydia Leino, raskasmetallisaasteiden vaikutuksia lintujen mikrobistoon Satakunnassa ja ympäri Eurooppaa käsittelevään väitöskirjatyöhön, 28.500 e
 • Kasvatust. maisteri Aino Nevalainen, musiikkisuhdetta käsittelevään väitöskirjatyöhön, 14.000 e
 • Yhteiskuntat. maisteri Veera Ojala, Tšernobylin ydintuhoalueen visuaalista kulttuuria alueen vierailijoiden näkökulmasta käsittelevään väitöskirjatyöhön, 14.000 e
 • Lääket. lis. Ilmari Saarinen, lihavuuskirurgiaa käsittelevään väitöskirjatyöhön, 9.500 e
 • Lääket. lis. Elisa Saarivirta, lääketieteellisen tutkimusaineiston analysointiin ja artikkelin kirjoittamiseen, 7.000 e
 • Fil. maisteri Sanni Salomaa, Satakunnan rautakautisten röykkiöiden radiohiiliajoittamista käsittelevään väitöskirjatyöhön, 9.000 e
 • Kauppat. tohtori, dosentti Kati Suomi, tait. tohtori Katriina Heljakka ja professori Kirsi-Mari Kallio, leikillisyyttä yrittäjyyskasvatuksen voimavarana käsittelevään tutkimukseen, 32.000 e

Luotu 23.05.2023 | Muokattu 24.05.2023