Svenska kulturfondenilta apurahoja Turun yliopiston tutkijoille

25.03.2024

Svenska kulturfonden on myöntänyt maaliskuun 2024 rahoituspäätöksissään apurahoja Turun yliopiston tutkijoille.

Ruotsinkielistä kulttuuria ja koulutusta, ruotsin kieltä ja suomenruotsalaista toimintaa Suomessa tukeva Svenska kulturfonden on myöntänyt apurahoja Turun yliopiston tutkijoille yhteensä 713 000 euron edestä.

Yksi apurahan saaneista hankkeista on pohjoismaisten kielten professorin Camilla Widen johtama hanke, jossa kehitetään Turun yliopistoon ja Åbo Akademihin yhteistyöverkosto Pohjoismaita koskevaa opetusta ja tutkimusta varten. Verkoston poikkitieteellinen toiminta kattaa Pohjoismaiden kielten, historian, kulttuurien ja yhteiskuntaolojen eri näkökulmia.

Vuosina 2024–2027 toteutettavassa Åbo i Norden – Turku Network for Nordic Studies (Turku Nordic) -hankkeessa luodaan rakenne verkoston yhteistyölle sekä kehitetään ja pilotoidaan eri toimintamuotoja, kuten luentosarjoja, opintokokonaisuuksia opiskelijoille, tutkimusyhteistyötä ja vuorovaikutusta yhteiskunnan ja työelämän eri toimijoiden kanssa. Tämän lisäksi hankkeessa luodaan kontakteja pohjoismaisiin yliopistoihin ja laitoksiin.

– On hienoa ja ilahduttavaa, että Svenska kulturfonden päätti myöntää rahoitusta hankkeellemme. Yhteistyön kehittäminen ja lisääminen Åbo Akademin kanssa on yhä tärkeämpää korkealaatuisen opetuksen ja tutkimuksen varmistamiseksi. Verkosto luo uusia mahdollisuuksia Pohjoismaita koskevaan opetukseen Turussa, ja se avaa uusia näkökulmia poikkitieteelliseen tutkimukseen Pohjoismaista. Tämä on erityisen tärkeä nyt, kun pohjoismaisen yhteistyön merkitys on kasvanut entisestään. Suomelle on tärkeää kouluttaa eri alojen asiantuntijoita, joilla on erityisosaamista Pohjoismaiden kielistä, historiasta, kulttuurista sekä yhteiskuntaoloista. Olemme sen takia erittäin kiitollisia siitä, että hankkeelle on myönnetty rahoitus, Wide sanoo.

Apurahat tutkimushankkeille

 • Maarit Leskelä-Kärki, kulttuurihistoria, Forskningsprojektet "En lund av berättelser - hemmuseum, miljö och en biografisk tid”, 40 000 e
 • Anna-Maija Niemi, kasvatustieteiden laitos, Forskningsprojekt om övergångar och samhörighet med närmiljön för svenskspråkiga ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning, 100 000 e
 • Camilla Wide, kotimaiset kielet ja niiden sukukielet, Utvecklingsprojekt för att skapa tvärvetenskapligt undervisnings-, fortbildnings- och forskningssamarbete vid Åbo universitet och Åbo Akademi, 250 000 e
 • Tiina Lintunen, poliittinen historia, Forskningsprojekt om hotbilder som förklarar kontroll och övervakning av statspolisen på Åland mellan 1919 och 1945, 65 000 e

Apurahat väitöskirjatutkijoille

 • Kristiina Teppo, poliittinen historia, Namibias väg till självständighet i den finlandssvenska pressen 1966–1990, 30 000 e
 • Anja Hjelt, biolääketieteen laitos, Mechanisms and therapeutic potential of sex steroid receptor signaling in colitis, 30 000 e
 • Tanja Eriksson, yleislääketiede, Språkmentorering för specialiserande läkare, 30 000 e
 • Achyut Gautam, sosiologia, Academic performance (Educational attainment) of the children of immigrants learning in Finnish and Swedish as a first (L1) and second (L2) language in general upper secondary, 30 000 e
 • Annmari Sahlstein, kotimaiset kielet ja niiden sukukielet, Blivande finskspråkiga läkares inställning till svenskan i Finland och användning av svenska i det kommande läkaryrket, 30 000 e
 • Katja Peltola, opettajankoulutuslaitos (Turku), Mot starkare engagemang, djupare inlärning och ökat välbefinnande – samarbete i digitala grupprum på språkkurser online, 30 000 e
 • Johanna Hjerling, logopedia, How non-linguistic cognitive abilities affect language recovery after stroke, 18 000 e
 • Niklas Jäntti, bioteknologian laitos, Integrinförmedlad adhesion, cellmigration och receptortrafikering i trippelnegativ bröstcancer, 30 000 e
 • Klaus Kurki, kotimaiset kielet ja niiden sukukielet, Finlandssvenskans särdrag på sats- och meningsnivå, 30 000 e

Uutista muokattu 26.3.2024 klo 8.40: Lisätty maininta Klaus Kurjen apurahasta ja kokonaissumma päivitetty.

Luotu 25.03.2024 | Muokattu 26.03.2024