Tapahtumateollisuus järjestäytyy – disruptiolaboratorio raportoi

11.06.2020

Tapahtumateollisuus on valtava, mutta näkymätön ala. Alalla pitkään kytenyt järjestäytymisen tarve syttyi ilmiliekkeihin koronan aiheuttaman täydellisen pysähdyksen myötä. Disruptiolaboratorio tekee yhteistyötä Tapahtumateollisuus ry:n, alan uuden edunvalvonta- ja kattojärjestön kanssa, jonka perustamiskokous pidettiin 10.6.2020.

Tapahtumateollisuuden näkymättömyys juontuu paitsi järjestäytymättömyydestä, myös alan monimuotoisuudesta. Vaikka sen osa-alueista on olemassa selvityksiä, Suomessa alasta ei ole koskaan tehty koko teollisuutta koskevaa selvitystä. Turun kauppakorkeakoulun Disruptiolaboratorio tekee yhteistyötä uuden Tapahtumateollisuus ry:n kanssa ja tuottaa alan kaikkien aikojen ensimmäisen toimialakatsauksen.

Virallinen toimialaluokitus ei erikseen tunnista tapahtumateollisuutta, vaan alan yrityksiä löytyy useammasta kategoriasta. Yksi uuden kattojärjestön tavoitteista onkin selkiyttää alan roolia ja merkitystä omana selkeänä teollisuudenalanaan.

- Ongelma tällä hetkellä on, että siinä missä muita teollisuudenaloja tarkastellaan niiden toimijoiden liiketoiminnan näkökulmasta, meidät nähdään vain alamme sisältöjen (esimerkiksi viihde, urheilu, liiketoiminta, opetus) tai tuotantoformaattien (festivaalit, kongressit, kilpailut, messut) kautta, kertoo Kati Kuusisto Tapahtumateollisuus ry:stä. Meidän on kyettävä lisäämään näkyvyyttämme nimenomaan ammattimaisena elinkeinona – ei harrastuksena tai ajanvietteenä, mitä tapahtumat osallistujille usein edustavat.

Tapahtumateollisuus ry jäsentää tapahtuma-alan toimijat kymmeneen kategoriaan toimijan liiketoiminnan näkökulmasta: tapahtumajärjestäminen, tapahtumatilojen vuokraus, esiintyjä- ja ohjelmapalvelut, lipunmyyntipalvelut, tapahtumatekniikan palvelut ja vuokraus, tapahtumarakentamisen palvelut ja vuokraus, tapahtumien oheispalvelut, digitaaliset tapahtumapalvelut, suunnittelu ja konsultointi, sekä muut tapahtuma-alan erityispalvelut. Yhteenlaskettu toimijoiden vuotuinen liikevaihto nousee satoihin miljooniin euroihin.

Disruptiolaboratorion tutkimuksen tavoite on tukea alan jäsentämistä laadullisen tutkimuksen avulla sekä kartoittaa alan avainlukuja määrällisen tutkimuksen keinoin. Projektin tuloksena syntyy kaksi raporttia, joista ensimmäinen julkaistaan kesäkuun lopussa, ja toinen alkusyksyllä. Tutkimuksen vastuullinen johtaja on Milla Wirén ja tutkimustiimiin kuuluvat Thomas Westerholm sekä Annika Liikamaa.

Luotu 11.06.2020 | Muokattu 11.06.2020