Tietoaineistot ja tekoälytyökalujen käyttö

23.04.2024

Euroopan komissio on julkaissut ohjeistuksen tekoälyn vastuullisesta käytöstä tutkimuksessa. Turun yliopiston linjaus tekoälystä osana tutkimusta kannustaa hyödyntämään tekoälysovelluksia sekä tutkimuksessa että siihen liittyvissä prosesseissa. Kirjaston hankkimien lisensioitujen tietoaineistojen sopimuksiin on vähitellen alkanut tulla tekoälylausekkeita, jotka asettavat omia rajoituksiaan tekoälytyökalujen (artificial intelligence tools) käytölle. 

Hyvin suurella todennäköisyydellä tietoaineistosopimuksiin tulee lisää tekoälylausekkeita sitä mukaa kun sopimuksia uusitaan. Erityisen tärkeää kustantajien näkökulmasta on, ettei heidän kustantamaansa aineistoa käytetä tekoälyn kouluttamiseen ja että tekoälytyökalua tarjoava organisaatio ei pääse käyttämään tai jakamaan työkaluun ladattua aineistoa. Toistaiseksi tekoälytyökalujen käytöstä on mainintoja Elsevierin ScienceDirect Freedomin ja Springer Naturen Springer Compact -sopimuksissa.  

Tekoäly Elsevier- ja Springer Compact -sopimuksissa

Elsevierin sopimuksen (2024 - 2025) mukaan tekoälytyökalua on ylläpidettävä tilaajaorganisaation omassa teknisessä ympäristössä tai jos sitä ylläpidetään jonkin kolmannen osapuolen teknisessä ympäristössä, sinne ladattavat aineistot ovat vain tilaajaorganisaation tai auktorisoitujen käyttäjien käyttöön. Lyhennelmien, muokkausten ja käännösten tekeminen on sallittua auktorisoidun käyttäjän henkilökohtaiseen käyttöön käyttäen tekoälyyn perustuvia työkaluja ainoastaan edellä mainituissa tapauksissa. Samaa koske aineiston käyttämistä tekoälytyökalujen kanssa mukaan lukien algoritmin kouluttaminen, testaaminen, prosessointi, analysointi, tulosten tuottaminen ja/tai minkä tahansa tekoälytyökalun kehittäminen.

Springer Compact -sopimuksen (2024 - 2025) mukaan aineistoa ei saa mm. päivittää, muuttaa, muokata, kääntää tai jäljentää muuten kuin sopimuksessa mainituin ehdoin ja tämä koskee myös tekoälytyökalujen käyttöä. Aineistoa ei myöskään saa käyttää suoraan tai epäsuorasti tekoälyn kouluttamiseen. 

Edellä mainitut sopimukset kustantajien kanssa on FinELib-konsortioon kuuluvien suomalaisten kirjastojen puolesta tehnyt Kansalliskirjaston FinELib-toimisto, joka neuvottelee e-aineistotilauksista ja edistää e-aineistojen saatavuutta ja avointa julkaisemista. 

Lue sopimustekstit kokonaisuudessaan FinELibin verkkosivuilta.

Lisätietoa

  • Aineistokohtaiset linkit keskeisimpiin sähköisten aineistojen käyttöehtoihin löytyvät aineistojen saatavuustiedoista Volter-tietokannasta.
  • E-aineistojen yleiset käyttöehdot löytyvät kirjaston e-aineistojen käyttöehdot -oppaasta.
  • Ohjeita tekoälyn käytöstä opiskelussa ja tutkimuksessa on saatavissa kirjaston tekoälyoppaasta
Luotu 23.04.2024 | Muokattu 23.04.2024