TSE exen johtamiskoulutukset uudistuvat

24.06.2019

Turun yliopiston TSE exe on johtamisosaamisen kehittämiskumppani yrityksille, organisaatioille ja tulevaisuuksien tekijöille. TSE exe inspiroi ja haastaa asiakkaitaan tulevaisuuden johtajuuteen. 

Ohjelmauudistuksen myötä TSE exe tarjoaa entistä joustavampia opiskelu- ja osallistumismahdollisuuksia. Uudistuksen myötä mm. Executive MBA (EMBA)- ja JOKO-ohjelmat muuttuvat modulaarisiksi niin, että JOKO-ohjelman kaksi moduulia ovat osa EMBA-ohjelman viittä moduulia. Jokaisen moduulin voi myös suorittaa itsenäisenä kokonaisuutena.

Moduulien teemat vastaavat tulevaisuuden osaamistarpeisiin, ja niiden tulevaisuusorientaatio on vahva. 

– Osaaminen ratkaisee yritysten ja organisaatioiden tulevaisuuden suunnan. TSE exen johtamisohjelmat avartavat osallistujille näkemyksiä ajankohtaisista teemoista, tulevaisuuksista sekä visionääriseen liiketoimintaan liittyvistä valinnoista. Mahdollistamme osallistujillemme oman asiantuntijuuden ja johtamisosaamisen syventämistä sekä haastamme heitä miettimään oman organisaationsa ja yrityksenä toimintaympäristöä vahvasti tulevaisuuslähtöisesti: mikä se on tulevaisuudessa sekä mitä tietoja ja taitoja tarvitaan, kertoo TSE exen johtaja Ulla Heinonen

EMBA-ohjelma koostuu viidestä moduulista, jotka ovat

  • Global Strategic Management
  • New Business Creation 
  • Leading Towards the Future 
  • JOKO – visionäärinen johtaminen (JOKO-ohjelman moduuli)
  • JOKO – uudistava liiketoimintaosaaminen (JOKO-ohjelman moduuli)

Jotta jokainen moduuli toimii myös itsenäisenä kokonaisuutena, ohjelmien kehittämistyöt on uudistettu. Jatkossa ohjelmien yksilölliset kehittämistyöt tehdään moduulikohtaisesti. EMBA-ohjelman portfolio muodostuu opintojen aikana tehtävistä osatöistä ja se sisältää osallistujan reflektion suhteessa omiin ja organisaationsa kehittymistavoitteisiin sekä ohjelman oppimistavoitteisiin.

– Uusia oppimismenetelmiä tuodaan mukaan ja niitä kehitetään jatkuvasti sujuvan oppimisprosessin tueksi ja varmistamiseksi. Huomioimme ohjelmissamme osallistujien osaamisen ja kokemuksen ja kehitämme yhdessä laajan asiantuntija- ja kouluttajaverkostomme kanssa uusia osallistavia toimintamalleja. Käytämme mm. käänteistä oppimista, eli teemojen perusteita opiskellaan itsenäisesti ja lähijaksoilla ratkotaan yhdessä ongelmia sekä analysoidaan ja sovelletaan tietoa. Kouluttajan rooli on fasilitoiva ja ohjaava, sanoo Ulla Heinonen.

Ohjelmauudistuksen myötä koulutuksiin osallistuu entistä laajempi osaajien verkosto. TSE exe puhuu osaajien yhteisöstä. 

– Ohjelmien aikana osallistujien verkostot laajenevat – mukaan kytketään osallistujien omia ja osallistujan organisaation verkostoja sekä alumnien että yliopiston asiantuntijoiden osaamista ja kokemusta, Heinonen sanoo.

– TSE exen ohjelmauudistus on kattava ja koskee kaikkia tarjoamiamme ohjelmia ja valmennuskokonaisuuksia, myös yrityskohtaisesti tehtäviä räätälöityjä toteutuksia. Uudistus haastaa positiivisella tavalla myös meidän oman tekemisemme, mikä onkin todella innostavaa, Heinonen jatkaa.

TSE exe on joustava ja ratkaisuhakuinen johtamisen kehittämiskumppani konserneille, pk-yrityksille sekä julkishallinnon organisaatioille ja järjestöille. TSE exen johtamiskoulutusohjelmat JOKO ja EMBA syventävät henkilökohtaista johtajuutta, CFP (Certified Foresight Professionals) avartaa tulevaisuuksien ennakointiajattelua. Liiketoimintaosaamista kehittävät ohjelmat keskittyvät muun muassa vaikuttavaan johtamiseen, hankintojen johtamiseen tai päätöksenteon työkaluihin. Lisäksi TSE exe suunnittelee ja toteuttaa yrityskohtaisia ohjelmia ja rakentaa koulutuskokonaisuuksia organisaatioiden avainhenkilöille.

Luotu 24.06.2019 | Muokattu 27.08.2019