Turun kaupunkitutkimusohjelma rahoittaa neljää Turun yliopiston tutkimushanketta

23.12.2019

Turun kaupunki, Turun yliopisto, Åbo Akademi ja Länsi-Suomen yleishyödyllinen asuntosäätiö ovat myöntäneet yhteensä 600 000 euroa Turun kaupunkitutkimusohjelman mukaiseen tutkimustyöhön.

Tutkimusrahoituksesta järjestettiin syksyllä 2019 avoin kilpailu, jonka hakijoiksi rajattiin Turun yliopiston tai Åbo Akademin vetämät tutkimusryhmät, joihin saattoi kuulua tutkijoita myös muista yliopistoista tai tutkimuslaitoksista. Rahoitusta myönnettiin yhteensä neljälle Turun yliopiston hankkeelle.

  • Professori Jussi S. Jauhiainen ja työryhmä: Luontosuhde maahanmuuttajien hyvinvoinnin tekijänä fyysisessä ja digitaalisessa ympäristössä (Turun yliopisto, maantieteen ja geologian laitos, yhteistyössä Lounais-Suomen Mielenterveysseura ja Jönköping Universitet, terveyden ja hyvinvoinnin laitos), 150 000 €.
  • Professori Hannu Ruonavaara ja työryhmä: Ikääntyvän kaupunkilaisen naapuriverkostot – yksinäisyyden torjuntaa ja vastavuoroista tukea? (Turun yliopisto, sosiaalitieteiden laitos, yhteistyössä Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden laitos sekä sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos), 150 000 €.
  • Professori Visa Immonen ja työryhmä: Turun vanhankaupungin kulttuuriperintö unelmina, taistelutantereena ja urbaaniympäristönä (Turun yliopisto, arkeologian ja Suomen historian laitos, yhteistyössä kulttuuriperinnön tutkimus, kulttuurihistoria, tulevaisuuden tutkimus, Turun yliopisto ja Helsingin yliopisto), 125 000 €.
  • Professori Kirsi Vainio-Korhonen ja työryhmä: Köyhyyden ja osattomuuden kertomattomat kokemukset Turussa 1800-luvulta nykypäivään (Turun yliopisto, arkeologian ja Suomen historian laitos, yhteistyössä sosiaalitieteiden laitos), 125 000 €.

Turun kaupunkitutkimusohjelma on Turun kaupungin, Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen tutkimusohjelma. Vuodesta 2009 lähtien toimineen ohjelman tavoite on tuottaa kaupungille uutta tutkimustietoa päätöksenteon tueksi, ja lisätä yliopistoissa tehtävän kaupunkitutkimuksen sekä kaupungin johdon ja hallinnon välistä vuorovaikutusta.

> Uutinen Turun kaupunkitutkimusohjelman rahoituksesta ja hankkeiden kuvaukset

Luotu 23.12.2019 | Muokattu 23.12.2019