Turun yliopisto hiilineutraaliksi vuoden 2025 loppuun mennessä

14.12.2018

Turun yliopisto sitoutuu toteuttamaan toimenpiteitä, joiden avulla yliopistosta tulee hiilineutraali.  

Turun yliopiston hallitus päätti kokouksessaan 14.12.2018, että Turun yliopistosta tulee hiilineutraali vuoden 2025 loppuun mennessä. Turun yliopisto tulee tarkastelemaan kriittisesti kaikkia toimintojaan, vahvistamaan jo olemassa olevia hyviä käytäntöjä sekä kehittämään täysin uudenlaisia toimintatapoja hiilineutraalisuuden varmistamiseksi.

Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneeli IPCC:n tuoreimman raportin (2018) mukaan maapallon ilmaston lämpeneminen jatkuu. Ilmaston lämpenemisen rajaaminen Pariisin ilmastokokouksessa sovittuun tavoitteeseen, 1,5 asteeseen, vaatii nopeita ja laaja‐alaisia globaaleja toimenpiteitä. Ilmastonmuutoksen torjunnassa ja siihen sopeutumisessa ovat tutkittu tieto ja uuden toimintakulttuurin luominen avainasemassa.

Yliopistot rakentavat yhteiskuntaa tutkitun tiedon pohjalta. Ne tarjoavat korkeinta koulutusta, toteuttavat tutkimus‐, kehittämis‐ ja innovaatiotoimintaa ja ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa yhteiskunnan eri sidosryhmien kanssa. 

– Yliopistojen tulee olla myös edelläkävijöitä myös oman toimintansa kehittämisessä vaikuttavuuden lisäämiseksi. Tavoitteena on saada ilmastotyö ja kestävän kehityksen periaate läpileikkaavana, strategisena teemana yliopistoyhteisön kaikille tasoille, rehtori Kalervo Väänänen sanoo. 

Yliopisto ryhtyy muun muassa seuraaviin toimenpiteisiin tavoitteen saavuttamiseksi:

  • Lisätään ymmärrystä ja konkreettista tietoa ilmastonmuutoksen tilasta, sen torjunnasta ja siihen sopeutumisesta. Vahvistetaan asennetta ja tahtotilaa toimia hiilineutraalisuuden eteen. Tämä vaatii johtajuutta hiilineutraalisuuden tavoitteiden toteuttamiseksi.
  • Ilmastonmuutokseen, ja laajemmin kestävään kehitykseen, liittyvää tutkimusta vahvistetaan. Tutkijoita kannustetaan ottamaan kestävä kehitys ja ilmastonmuutos huomioon kaikkien tieteenalojen tutkimuksessa.
  • Koulutusta kehitetään niin, että ilmastonmuutoksen estämisen tavoitteet ja kestävän kehityksen kysymykset otetaan entistä paremmin huomioon opetuksessa ja täydennyskoulutuksessa. 
  • Sitoudutaan yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen, mukaan lukien proaktiiviseen sidosryhmätoimintaan keskeisten ilmastotoimijoiden kanssa. 
  • Kehitetään yliopiston sisäisiä prosesseja, hallintopalveluita, matkustuskäytäntöjä, tiloja hiilineutraalisuus huomioiden.
  • Yliopisto sitoutuu osaltaan tarvittavien hiilinielujen synnyttämiseen.

Lisätietoja:
rehtori Kalervo Väänänen
p. 040 701 1303

Luotu 14.12.2018 | Muokattu 16.05.2019