kampus-ilmakuva-syksy-2018-tummennettu alareuna

Turun yliopisto ja ylioppilaskunta mukana yliopistojen julkilausumassa ilmastonmuutoksen vakavuuden tunnustamiseksi

25.11.2019

Lukuisat yliopistot ja muut korkeinta koulutusta tarjoavat organisaatiot ympäri maailmaa ovat allekirjoittaneet julkilausumakirjeen ilmastonmuutoksen vakavuuden tunnustamiseksi. Kirje toimitetaan Espanjassa joulukuussa pidettävään COP25-ilmastokokoukseen. Turun yliopisto ja Turun yliopiston ylioppilaskunta ovat mukana julkilausuman allekirjoittajissa.

Tutkimus-, koulutus- ja vaikuttavuustoimintansa kautta yliopistoilla on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa. Yliopistot tarjoavat luotettavaa tutkimustietoa päätöksenteon ja kestävien toimintakulttuurien lähtökohdaksi ja kouluttavat kestävän kehityksen periaatteet sisäistäneitä ammattilaisia yhteiskunnan tarpeisiin. Yliopistoissa myös kehitetään konkreettisia uusia ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan. 

Lukuisat yliopistot ympäri maailmaa ovat YK:n Agenda 2030:n SDG-tavoitteisiin sitoutumisen ilmaisevan kansainvälisen SDG Accord -aloitteen ja muiden järjestöjen ja verkostojen kautta allekirjoittaneet meneillään olevan ilmastonmuutoksen vakavuuden tunnustamaan julkilausumakirjeeseen. Kirjeessä yliopistot sitoutuvat tukemaan ilmastonmuutokseen liittyvää tutkimusta ja koulutusta, hiilineutraalisuustavoitetta sekä kestävän kehityksen ja vastuullisuuden roolia kampuskehittämisessä ja alueellisessa yhteistyössä. Kirje jaetaan Madridissa joulukuussa pidettävän COP25-ilmastokokouksen yhteydessä kokoukseen osallistuvien hallitusten avaintoimijoille ja medialle.

– Turun yliopisto on aktiivisesti mukana tukemassa ilmastonmuutoksen vastaista työtä tutkimuksen ja koulutuksen kautta. Tutkijamme muun muassa kehittävät ilmastonmuutoksen pysäyttämiselle vaadittavia uusia teknologisia ratkaisuja puhtaaseen energiantuotantoon liittyen, sanoo Turun yliopiston rehtori Jukka Kola.

– Ympäristö- ja ilmastokriisin ratkaisemiseen tarvitaan toimia välittömästi. On kestämätöntä, että meillä nuorilla ja opiskelijoilla ei ole tilaa rakentaa tulevaisuuttamme. Tarvitsemme tiedettä ja tutkimusta, jotta meistä jokaisella on vielä maailma muutettavaksi. Vaadimme päättäjiltä tekoja, sanoo hallituksen puheenjohtaja Sini Saarinen Turun yliopiston ylioppilaskunnasta.

Turun yliopiston hallituksen vuosi sitten tekemän päätöksen mukaan yliopisto on sitoutunut saavuttamaan hiilineutraalisuuden vuoden 2025 loppuun mennessä. Osana yliopiston ilmastotyötä kestävän kehityksen ohjausryhmä on asettanut projektiryhmän määrittämään yliopiston hiilidioksidijalanjälkeä ja suunnittelemaan päästöjen vähentämistä ja mahdollisia kompensaatiotoimia. Myös Turun yliopiston ylioppilaskunta määrittää parhaillaan omaa hiilijalanjälkeään.

Luotu 25.11.2019 | Muokattu 25.11.2019