Turun yliopisto mukana strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa hankkeessa

17.11.2021

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto on myöntänyt rahoituksen Monimuotoisuus, luottamus ja kansisuuntainen kotoutuminen (Mobile Futures) -konsortiohankkeelle. Konsortiota johtavan Åbo Akademin lisäksi tutkimusta tehdään Turun yliopistossa, Turussa toimivassa Siirtolaisuusinstituutissa ja Oulun yliopistossa. Ensimmäiselle kolmelle vuodelle myönnetty rahoitus hankkeelle on 3,3 miljoonaa euroa, joista Turun osuus on 2,4 miljoonaa euroa. 

Hankkeen tavoite on kääntää kotoutumiseen liittyvissä kysymyksissä katse koko yhteiskuntaan ja tarkastella luottamusta sen instituutioissa sekä eri ihmisryhmien välillä. Hankkeen johtajana toimii Åbo Akademin professori Magdalena Kmak. Hän painottaa, että kotoutumistyö ja -tutkimus ei voi keskittyä ainoastaan maahanmuuttajiin. Katse on käännettävä myös ympäröivään yhteiskuntaan ja sen syntyperäisiä kansalaisia tulee tutkia, tukea ja ohjata tässä prosessissa. Tavoitteena on toimintaorientoituneiden menetelmien avulla luoda uusia ja konkreettisia tapoja lähestyä luottamusperusteista kotoutumista.

Konsortion johtoajatuksena on, että inklusiivinen ja oikeudenmukainen yhteiskunta on kestävämpi väestönmuutosten tuomien haasteiden edessä. Konsortioon osallistuvan Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan varadekaani, professori Janne Salminen kertoo, että hanke on tärkeä lisä tiedekunnan tutkimuskokonaisuudessa. Se myös vahvistaa tutkimuksemme yhteistyötä Åbo Akademissa tehtävän oikeustutkimuksen kanssa, varadekaani Salminen toteaa.  

***

Hankkeen englanninkielinen Kick Off -seminaari järjestetään 18.11. klo 10-12.45 etäyhteyksin.

Ilmoittautuminen sekä lisätiedot: magdalena.kmak@abo.fi

Luotu 17.11.2021 | Muokattu 17.11.2021