Turun yliopisto paransi menestystään kansainvälisessä QS World University Rankings -yliopistovertailussa

09.06.2022

Turun yliopisto sijoittui tuoreessa QS World University Rankings -vertailussa sijalle 291, mikä merkitsee neljän sijan nousua viime vuoteen verrattuna. Sijoituksen myötä Turun yliopisto on vertailtujen yliopistojen parhaan 21 prosentin joukossa.

QS World University Rankings on säilyttänyt paikkansa yhtenä tunnetuimmista, laajimmista ja merkittävimmistä yliopistovertailuista. Tänä vuonna QS ranking -vertailu arvio 2400 yliopiston joukosta yhteensä 1422 yliopistoa. Vertailu kattoi 100 paikkakuntaa ja 124 uutta vertailukohdetta. Mukana olleiden yhdeksän suomalaisyliopiston joukosta Turun yliopisto sijoittui kolmanneksi.

Aiempien vuosien tapaan QS World University Rankings -vertailussa arviointi perustui kuuteen indikaattoriin, joihin kuuluvat yliopiston akateeminen maine, maine työnantajana, opetus- ja tutkimushenkilökunnan ja opiskelijoiden määrän suhdeluku, viittausten määrä suhteessa opetus- ja tutkimushenkilökuntaan, kansainvälisen tutkimus- ja opetushenkilökunnan osuus ja kansainvälisten opiskelijoiden osuus. Lisäksi tänä vuonna mukana olivat uudet indikaattorit työllistymisestä ja tutkimuksen kansainvälisistä verkostoista.

Tulosten lähempi tarkastelu paljastaa, että Turun yliopisto sijoittui indikaattorikohtaisesti parhaiten tutkimuksen kansainvälisissä verkostoissa (sija 192), mikä kertoo yliopiston kyvystä tehdä pitkäaikaista tutkimusyhteistyötä muiden yliopistojen kanssa. Turun yliopisto sijoittui korkealle myös akateemisen maineen (sija 297) ja työnantajamaineen (sija 305) indikaattoreilla.

Pientä laskua viime vuodesta ilmeni opetus- ja tutkimushenkilökunnan ja opiskelijoiden määrän suhdeluvussa (sija 259) ja viittausten määrässä suhteessa opetus- ja tutkimushenkilökuntaan (sija 382).

- Tiede on aina kansainvälistä ja yliopistoyhteisömme on vahvasti kansainvälisesti verkostoitunut, joten hyvä sijoitus tutkimusverkostoissa ei tule yllätyksenä. Meidän tulee kuitenkin panostaa viittausten määrän parantamiseen, sillä sen avulla mitataan yliopistomme tieteellistä vaikuttavuutta ja se on siksi erittäin tärkeä menestystekijä, vararehtori Mika Hannula toteaa.

Eniten parannusta viime vuodesta näkyi kansainvälisen tutkimus- ja opetushenkilökunnan osuudessa, jossa sijoitus parani huomattavasti (sija 505). Työllistymisen osalta Turun yliopisto sijoittui sijalle 447 ja kansainvälisten opiskelijoiden määrässä sijalle 601+.

Luotu 09.06.2022 | Muokattu 09.06.2022