Kevo talvella ilmasta (12)

Turun yliopisto vahvistaa osallistumistaan Climate Leadership Coalition -verkoston toimintaan

09.04.2021

Vuonna 2014 perustetun Climate Leadership Coalition (CLC) -verkoston tavoitteena on edistää globaalia siirtymää kohti vähähiilistä yhteiskuntaa liiketoimintaratkaisujen ja yhteiskunnallisen päätöksenteon kautta. Turun yliopisto on CLC:n jäsen. Yliopisto vahvistaa nyt osallistumistaan CLC:n toimintaan nimeämällä edustajansa useisiin CLC:n teemaryhmiin.

Suomalainen Climate Leadership Coalition on Euroopan suurin voittoa tavoittelematon ilmasto-businessverkosto. CLC:hen kuuluu 87 organisaatiojäsentä, joista valtaosa on yrityksiä. Näiden lisäksi CLC:hen kuuluu järjestöjä, kaupunkeja, tutkimuslaitoksia ja yliopistoja. CLC:ssä toimii ilmasto- ja laajemmin kestävän kehityksen eri osa-alueisiin keskittyviä teemaryhmiä.

Turun yliopisto on ollut CLC:n jäsen vuodesta 2017 alkaen. Yliopiston alueellisista yhteistyökumppaneista jäseniä ovat myös Turun kaupunki ja Turku Energia.

Turun yliopisto vahvistaa osallistumistaan CLC:n toimintaan ja on nyt nimennyt edustajat seuraaviin teemaryhmiin:

  • Energia: professori Kati Miettunen
  • Finanssi: professori Mika Vaihekoski
  • ICT: professori Tapio Salakoski
  • Ilmastopolitiikka: professori Petri Tapio
  • Kansalaistoiminta: professori Paula Salo
  • Kiertotalous: professori Satu Teerikangas
  • Liikenne: apulaisprofessori (tenure track) Tomi Solakivi
  • Maatalous: apulaisprofessori (tenure track) Mikko Tikkanen
  • Metsä: professori Ilari Sääksjärvi
  • Viestintä: viestintäjohtaja Anne Paasi

Tähän saakka Turun yliopisto on osallistunut lähinnä vain ICT- ja maatalousteemaryhmien toimintaan.

– Aikaisempaa aktiivisemmalla osallistumisellamme CLC:n toimintaan tarjoamme tutkijoille mahdollisuuden verkostoitua ja saada uusia ideoita tutkimukseensa ja sen vaikuttavuuden lisäämiseen, kertoo Turun yliopiston kehitysjohtaja Riitta Mustonen

Kohti positiivisia ilmastovaikutuksia ja vähähiilistä yhteiskuntaa

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani, professori Tapio Salakoski on toiminut CLC:n ICT-teemaryhmässä jo parin vuoden ajan.

– ICT-alalla on ilmastonmuutoksen kannalta kahdenlaista vaikutusta: ala toki tuottaa hiilidioksidipäästöjä, mutta toisaalta digitalisaatio vähentää muiden toimialojen päästöjä. Kaiken kaikkiaan ICT-alalla on ilmaston kannalta merkittävä positiivinen nettovaikutus, kun asiat tehdään oikein. CLC:n ICT-teemaryhmässä käydyt keskustelut ovat olleet erityisen hyödyllisiä juuri tämän kaksoisroolin selkiyttämisen ja alan positiivisten ilmastovaikutusten edistämisen kannalta, kertoo professori Salakoski.

CLC:n toimitusjohtaja Jouni Keronen toivottaa Turun yliopiston edustajat lämpimästi tervetulleeksi teemaryhmiin.

– Teemaryhmien asiantuntijuuden vahvistaminen lisää mahdollisuuksiamme tukea yrityksiä ja poliittisia päätöksentekijöitä siirtymässä kohti vähähiilistä ja kokonaiskestävää yhteiskuntaa, Keronen toteaa.

Turun yliopisto on myös sitoutunut tukemaan CLC:n yhdessä ruotsalaisen Haga initiativen ja norjalaisen Skift Business Climate Leadersin käynnistämää Call on Carbon -aloitetta hiilidioksidipäästöjen hinnoittelun tehostamisesta ja sitä kautta ilmastoinvestointien vauhdittamista.

Lisätietoja:

Luotu 09.04.2021 | Muokattu 09.04.2021