Turun yliopistolle 5 miljoonaa euroa valtion vastinrahaa

04.11.2022

Opetus- ja kulttuuriministeriö on vahvistanut yliopistojen 15.6.2020–30.6.2022 keräämiin lahjoituksiin perustuvan vastinrahoituksen määrän. Yliopistojen vastinrahoitus on yhteensä 67 miljoonaa euroa. Turun yliopiston osuus on 5 059 000 euroa. 

Turun yliopisto keräsi valtion vastinrahakaudella 15.6.2020–30.6.2022 lahjoituksia yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityishenkilöiltä noin 5,2 miljoonaa euroa ja ylitti keräystavoitteensa. Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvisti 3.11.2022 yliopistojen vastinrahoitusten osuudet suhteessa niiden keräämään valtion vastinrahaan oikeuttaneeseen yksityiseen pääomaan. Valtion vastinraha kirjataan Turun yliopiston peruspääomaan ja yliopisto käyttää toimintaansa ainoastaan pääomien tuottoja.  

Pääomittaminen perustui Suomen itsenäisyyden juhlarahaston päätökseen 100 miljoonan euron kertapanostuksesta yliopistoille.  Pääomittamisen ensimmäisen vaiheen investointi, 33 miljoonaa euroa vuonna 2020, jaettiin kaikille yliopistoille tutkimuksen vaikuttavuuden indikaattoreiden perusteella. Turun yliopiston osuus tästä oli 3 382 000 euroa eli noin 10 %. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteaa, että yliopistojen pääomittamisella vahvistetaan yliopistojen taloutta ja itsenäisiä toimintamahdollisuuksia sekä tuetaan strategista johtamista. Vastinrahoitus on myös kannustanut yliopistoja kehittämään varainhankintaansa, josta on muodostunut ammattimaisesti toteutettu osa yliopistojen jatkuvaa toimintaa. 

– Valtion vastinraha liitetään yliopiston pääomaan, jossa se säilyy ja vahvistaa pitkällä aikavälillä yliopiston autonomiaa. Kiitämme vielä kaikkia vastinrahakauden lahjoittajiamme tärkeästä tuesta, toteaa Turun yliopiston rehtori Jukka Kola

Yliopistot hankkivat yksityisiä rahalahjoituksia vastinrahakauden aikana yhteensä 70,19 miljoonaa euroa. Yliopistot saivat 40 vähintään 500 000 euron lahjoitusta ja vähintään 100 000 euroa lahjoittaneita oli 198. Lahjoittajia oli yhteensä yli 1 500.

Turun yliopisto sai 17 vähintään 100 000 euron lahjoitusta ja 2 vähintään 500 000 euron lahjoitusta. Lahjoittajia oli yhteensä 82. Vastinrahakelpoisen varainhankinnan lisäksi vastaavalla ajanjaksolla Turun yliopisto sai myös lahjoitussitoumuksia noin 10 miljoonan euron arvosta eri lahjoitusprofessuureihin. 

Turun yliopistossa eniten lahjoituksia kohdennettiin lääketieteisiin, kauppatieteisiin, tekniikkaan ja humanistiselle koulutusalalle. Lahjoitusvarat tulevat suoraan koulutusalakohdennuksen mukaiseen käyttöön tiedekunnissa. 

Luotu 04.11.2022 | Muokattu 04.11.2022