Turun yliopiston astrobiologia ja Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan kuvataidekasvatus yhteistyössä Utsjoen kesälukiossa

04.08.2021

Arktisen aikavaelluksen kesälukiossa kohtasivat paitsi luonnontieteet ja taideaineet, myös alan huippututkijat ja taiteilijat. Tieteen ja taiteen yhdistäminen avasi uusia kokemuksellisia lähestymistapoja opetukseen sekä yhteistyönäkymiä yliopistojen välille.

Arktinen aikavaellus

Arktisen aikavaelluksen kesälukio toteutettiin Utsjoella 19.-30.7.2021 Ohcejoga Utsjoen Ursa ry:n, Aikavaellus ry:n, Turun yliopiston, Lapin yliopiston ja Kesälukioseuran yhteistyönä.

Kesälukion tiedeosuus muodosti astrobiologian temaattisen kurssikokonaisuuden. Kurssilla perehdyttiin maailmankaikkeuden, Maa-planeetan, elämän edellytysten sekä Maan eliökunnan syntyyn ja kehitykseen sekä niiden keskinäisiin vuorovaikutuksiin. Kurssin opettajina toimivat emeritus professori Esko Valtaoja, FT Pasi Nurmi, dosentti Kirsi Lehto, opiskelijat Aleksi Elovaara ja Kosti Koistinen Turun yliopistosta, FT Eija Tanskanen Sodankylän geofysiikan observatoriosta sekä teknisenä avustajana lehtori Katriina Halonen Utsjoen saamelaislukiosta. Kesälukion rehtorina toimi Ohcejoga Utsjoen Ursa ry:n puheenjohtaja Juhani Harjunharja.

Taideosuudessa "Kohti aikaa ja sen taa" syvennyttiin saamelaiseen maailmankuvaan, tähtitaivaan mytologiaan ja mielen maisemiin kuvittaen ja maalaten. Kokonaisuudessa tutkittiin arktista luontoa nykyvalokuvataiteen keinoja kokeillen ja abstrahoituja tulevaisuusnäkymiä luoden sekä tutustuttiin sirkustaiteen ja performanssin perusteisiin. Kurssin opettajina toimivat FM Brita Turunen, kuvataiteilija ja kuvataidekasvatuksen opiskelija Henna Mattila (MA) Lapin yliopistosta, performanssitaiteilija Hansi Harjunharja sekä kuvataidekasvatuksen professori TaT, dosentti Mirja Hiltunen Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnasta.

Tieteen ja taiteen opetuksen yhdistäminen avaa uusia yhteistyönäkymiä

Tämä pilottikokemus aukaisi uusia yhteistyönäkymiä yliopistojen ja lukio-opetuksen sekä Turun ja Lapin yliopistojen tutkijoiden yhteistyölle. Kurssi mahdollisti tieteellisen maailmankuvan yhdistämisen taiteen vaihtoehtoisiin ilmaisumuotoihin, todellisuuksiin ja tulevaisuuden kuviin. Tämä vuorovaikutus tarjoaa uuden hedelmällisen tavan visualisoida, kokea, käsitellä ja oppia suuria käsitteellisiä kokonaisuuksia.

Taidetta ja tiedettä yhdistänyt loppunäyttely -ja juhla kokosi käsitellyt teemat yhteen moniaistisesti taidenäyttelyn, audiovisuaalisten esitysten ja sirkustaiteen muodossa.  Juhlassa esiintyi myös palkittu utsjokelainen kirjailija, runoilija ja muusikko Niillas Holmberg.

- Tieteen ja taiteen opetuksen yhdistäminen tarjoaa uuden kokemuksellisen lähestymistavan, jossa  luonnontieteen ja nykytaiteen näkemykset voivat yhdessä ilmentää maailman ilmiöitä eri tavoin, toteavat dosentti Kirsi Lehto Turun yliopistosta ja professori Mirja Hiltunen Lapin yliopistosta. He näkevät tässä kiinnostavia mahdollisuuksia yliopistojen yhteistyölle tutkimus- ja kehittämishankkeiden parissa.

Lisätietoja:

Kirsi Lehto

Dosentti, molekulaarinen kasvibiologia, astrobiologi,

Turun yliopisto, Bioteknologian laitos

+358 50 3382824, klehto@utu.fi

 

Mirja Hiltunen

Kuvataidekasvatuksen professori, Lapin yliopisto

+358 40 484 4373 | mirja.hiltunen@ulapland.fi

Luotu 04.08.2021 | Muokattu 10.08.2021