Turun yliopiston ja Oksasen Puutarhan yhteishankkeessa hyödynnetään mikrolevää osana kiertobiotalouskokonaisuutta

02.09.2022

AgriAlga-yhteishankkeessa kehitetään uutta kiertobiotalouskokonaisuutta kasvihuoneviljelyn ympäristöhaittojen minimoimiseksi. Hanke on saanut Vaikuttavuussäätiöltä 214 326 euron rahoituksen.

Vaikuttavuussäätiö rahoittaa 1,7 miljoonalla eurolla yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhteistutkimushankkeita elinkeinoelämän kanssa. Vaikuttavuussäätiön Tandem Industry Academia (TIA) -rahoituksessa etsittiin huippututkimushankkeita, jotka tähtäävät merkittävään vaikuttavuuden kasvattamiseen elinkeinoelämän yhteistyön kautta. Säätiö on rahoittanut vuodesta 2019 lähtien yhteensä 30 huippututkimuksen ja elinkeinoelämän yhteistä hanketta. Yritykset tarjoavat hankkeisiin tutkimus- ja kehitysosaamisensa sekä ymmärryksensä markkinasta.

Turun yliopiston ja Oksasen Puutarhan yhteiselle hankkeelle “Integration of greenhouse farming and microalgae bioproduction for a sustainable circular agriculture approach (AgriAlga)” myönnettiin rahoitusta 214 326 euroa.

Kasvihuoneviljely on olennainen osa suomalaista maataloutta ja mahdollistaa ympärivuotisen tuoretuotannon. Jotta sadoista saadaan tuottavia ja laadukkaita, kasteluveteen lisätään ravinteita, kuten fosforia ja typpeä. Tuotannossa syntyvä jätevesi päästetään luontoon, mikä osaltaan lisää Itämeren alueen rehevöitymistä. Mikrolevät voivat kuitenkin käyttää näitä kasvihuoneiden jätevesien ravinteita kasvuunsa – ja puhdistaa samalla veden.

Yhteistyöhankkeessa hyödynnetään mikrolevän ominaisuuksia ja tuotetaan arvokasta mikroleväbiomassaa osaksi uutta levä–maatalous kiertobiotalouskokonaisuutta. Mikroleväbiomassaa voidaan hyödyntää biolannoitteena. Näin syntyy suljettu kierto, joka vähentää kasvihuoneviljelyn ympäristöhaittoja, supistaa kemiallisten lannoitteiden tarvetta ja auttaa jätevirtojen kierrätyksessä.

- Tämä rahoitus tarjoaa akateemisille tutkijoille loistavan mahdollisuuden vuorovaikuttaa teollisuuden kanssa ja luoda innovatiivisia yhteisprojekteja. Rahoitus on erityisen hyödyllinen postdoc-tutkijoille, jotka ovat kiinnostuneita akatemian ja teollisuuden välisestä tiedonvaihdosta ja haluavat kehittää yrittäjyystaitojaan, kertoo hankkeen vastuullinen tutkija, professori Yagut Allahverdiyeva-Rinne.

Luotu 02.09.2022 | Muokattu 02.09.2022