Turun yliopiston Saaristomeren tutkimuslaitos täyttää 60 vuotta - juhlavuosi tarjoaa monipuolista ohjelmaa

16.02.2024

Turun yliopiston Saaristomeren tutkimuslaitos on seurannut Saaristomeren tilaa ja ympäristön muutoksia 1960-luvulta alkaen ja tuottaa tänä päivänä ainutlaatuista tutkimustietoa Itämerellä tapahtuvista ympäristön muutoksista. Laitoksen perustamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 60-vuotta. Juhlavuoden aikana järjestetään ohjelmaa sekä saaristomerestä kiinnostuneille kansalaisille sekä tutkimuslaitoksen yhteistyökumppaneille.

Saaristomeren tutkimuslaitos perustettiin vuonna 1964. Tutkimuslaitoksen ympäristöksi valikoitui Seilin saari, joka oli samoihin aikoihin vapautunut sairaalahallituksen käytöstä ja jolle haettiin uutta käyttötarkoitusta.

– Turun yliopiston biologit ja maantieteilijät olivat tuolloin alkaneet pitää tärkeänä, että rannikkoseudun yliopistolla pitää olla erityistä tuntemusta ja sanottavaa meren ja meriympäristön tilasta. Tutkimuksen ja opetuksen monitieteisyys oli alusta asti tärkeää. Ensimmäiset pitkäaikaisseurantatutkimukset käynnistettiin pian perustamisen jälkeen ja tätä seurantaa on laitoksella tehty kohta 60-vuoden ajan, kertoo tutkimusaseman johtaja Jari Hänninen.

Nämä pitkäaikaistutkimukset antavat kokonaisvaltaisen kuvan Saaristomeren ympäristöstä. Tutkimukset ovat paljastaneet hitaita meriympäristön muutoksia.

– Tutkimuksemme ovat esimerkiksi osoittaneet, että meriveden lämpötila on seurannan aikana noussut ja pintaveden suolapitoisuus on pudonnut. Muutos on seurausta ilmastonmuutoksesta. Lämpeneminen on lisännyt meriveden haihtumista Atlantin Valtamerellä, mikä ohjautuu pilvien muodossa kohden Itämerta ja ilmenee lisääntyneenä sadantana Itämeren valuma-alueella. Tämän seurauksena murtovesi on makeutunut.

Laitoksella on tutkittu miten nämä meriveden muutokset ovat vaikuttaneet esimerkiksi eläinplanktonyhteisöön ja miten näiden yhteisvaikutukset näkyvät kalapopulaatioissa.

– Olemme tutkineet silakan lisääntymistä ja sen muutoksia nyt 40 vuotta, ja meidän ainutlaatuinen aikasarja on yksi vaikuttavimmista Itämeren tilaa kuvaavista pitkäaikaistutkimuksista. Meriympäristön muutokset ovat esimerkiksi johtaneet silakan pienemiseen ja painon alenemiseen.

Saaristomeren tutkimuslaitos tuottaa ainutlaatuista ympäristön seurantatutkimusta, mutta edistää samalla tiivistä yhteistyötä muiden meritutkimusorganisaatioiden kanssa. Tutkimuslaitos on mukana kansallisen merentutkimuksen tiekartalla, jonka tavoitteina on nostaa kotimaista merentutkimuksen profiilia ja esimerkiksi edistää merentutkimukseen liittyvää jaettujen tutkimusinfrastruktuurien kehittämistä Suomessa. Kansallinen FINMARI-konsortio on menestynyt hyvin ja aivan tuoreimpana osoituksena tästä on Seilin liittäminen eurooppalaiseen merentutkimuksen organisaation EMBRC-ERIC kokonaisuuteen helmikuussa 2024.

Tule mukaan juhlavuoden ohjelmaan

Juhlavuoden kunniaksi pitkin vuotta järjestetään sekä yleisölle että yhteistyökumppaneille erilaista laitoksen tutkimusta esittelevää ohjelmaa.

Tervetuloa mukaan juhlavuoden ohjelmaan!

Tutkimusalus Aurelia on varattavissa kuljetuksiin ja meriretkiin

Touko-syyskuu

Tutkimusalus Aurelia on touko-syyskuun aikana varattavissa ryhmille tehtäviä kuljetuksia ja meriretkiä varten. Lisäksi tutkimuslaitos järjestää sidosryhmilleen erityisen Seiliin kohdistuvan retkipäivän, jossa matkan varrella osallistujat pääsevät näkemään ja kokeilemaan merentutkimusta käytännössä, esimerkiksi keräämään tutkimusnäytteitä näytteenottopaikoilta. 

Lue lisää https://sites.utu.fi/seili/news/tutkimusalus-r-v-aurelia-varattavissa-kesalle-2024/

Kaikille avoin meriaiheinen taidetapahtuma Seilissä

Tapahtuman ajankohta ilmoitetaan myöhemmin keväällä

Kuluva vuosi on tutkimuslaitoksen 60-juhlavuosi, mutta samalla yksi laitoksen ainutlaatuisista ja vaikuttavimmista Itämeren tilaa kuvaavista pitkäaikaistutkimuksista, silakka-aikasarja, täyttää tänä vuonna 40 vuotta. Sen kunniaksi alkukesästä järjestetään silakka-aiheinen taidetapahtuma. Tapahtuma yhdistää taidetta ja tutkimustietoa ja kuvaa silakan elinolojen ja voinnin muutosta viimeisten vuosikymmenien aikana.

Taidetapahtuman tarkempi ajankohta ja kuvaus julkistetaan myöhemmin tutkimuslaitoksen www-sivuilla ja some-kanavissa!

Näyttely Seilin historiasta ja tutkimuslaitoksen toiminnasta avoinna yleisölle Seilin saarella koko kesän

Avoinna koko matkailusesongin, toukokuusta alkaen

Tutkimuslaitoksen pysyvä Seili-näyttely tarjoaa matkailijoille konkreettisen mahdollisuuden kurkistaa saaren hospitaalitoiminnan sekä tutkimuslaitoksen historiaan. Näyttelyä tänä vuonna uusilla päivitetään juhlavuoteen liittyvillä sisällöillä. Näyttely on esillä tutkimuslaitoksen entisessä kirjastossa ja se on avoinna Seilissä vieraileville koko matkailusesongin. 

60-vuotisjuhlaseminaari ja saaristomeriaiheisen kirjan esittely

7.10.2024 Forum Marinum - kutsuvieraille

Juhlavuoden päätapahtumaa vietetään 7.10. juhlaseminaarissa Forum Marinumissa. Päivän puhujavieraina ovat esimerkiksi kansanedustaja Pauli-Aalto Setälä ja tutkimuslaitoksen entinen johtaja emeritusprofessori Ilppo Vuorinen, joilta kuullaan puheenvuorot saaristomeren tutkimuksen merkityksestä ja kehityksestä kuluneina vuosikymmeninä. Kuraattori Taru Elfving pohtii, miten tieteen tuloksista voidaan kertoa taiteen keinoin. 

 

Seminaarin yhteydessä esitellään myös Itämeren tutkimusta ja kulttuurihistoriaa käsittelevä juhlakirja: Itämeri, taide ja luonto. 

Luotu 16.02.2024 | Muokattu 20.02.2024