Turun yliopiston strategiatyön kolmas vaihe käynnistyi

10.10.2019

Turun yliopiston vuosien 2021–2030 strategian laadinnassa on siirrytty vaiheeseen, jossa kerätään yliopistoyhteisöltä ehdotuksia strategian tavoitteisiin liittyvistä konkreettisista toimenpiteistä. 

Strategiatyön kolmas vaihe kokoonnuttiin avaamaan koko yliopistoyhteisön strategiailtapäivään. Tilaisuuden avasi rehtori Jukka Kola, joka esitteli luonnosta strategisista tavoitteista työpajatyöskentelyn pohjaksi. Hän kannusti yhteisöä aktiiviseen toimenpiteiden ehdottamiseen sekä myös strategiasta keskusteluun työyhteisöissä.

– Nyt alkaa toimenpiteiden eli keinojen etsiminen strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Niitä on tullut jo strategiatyön aiemmissa vaiheissa, mikä on hyvä asia: yhteisö on jo tarttunut siihen, millaisia konkreettisia toimenpiteitä tarvitaan tavoitteiden toteuttamiseksi. 

Rehtori Kola esitteli myös strategiatyön aikataulua. Kolmas yhteisölle suunnattu Viima-kysely on auki 9.–23.10. Sen jälkeen muokattu strategialuonnos avataan Turun yliopiston intranetissä yliopistoyhteisölle kommentoitavaksi. Myös sidosryhmien näkemyksiä strategian luonnokseen kuullaan syksyn aikana. Tavoitteena on, että strategia ja sen toimenpideohjelma hyväksytään yliopiston hallituksessa kuluvan vuoden aikana.

Luotu 10.10.2019 | Muokattu 10.10.2019