Turun yliopiston tutkijoita mukana Maanpuolustuskorkeakoulun Laykka -AMPGV -demossa

30.11.2022

Maanpuolustuskorkeakoulun Sotatekniikan laitos yhteistyössä Turun yliopiston tietotekniikan tutkijoiden kanssa on pyrkinyt selvittämään nykyisen teknologian kypsyyttä niin sanotun autonomisen järjestelemän luomiseksi taistelukentälle maasto-olosuhteisiin. Laykka -AMPGV eli Autonomous Multi-Purpose Ground Vehicle järjestää demonstraationäytöksen 2.12.2022 Panssariprikaatissa, Parolassa.

Laykka on autonomisesti eli itseohjautuva laitealusta, joka kykenee tekemään monia erilaisia ihmistä taistelukentällä avustavia tehtäviä. Tehtäviin, joita myös demonstroidaan näytöksessä, kuuluu niin sanottu taistelukentän valvonta, kohteen lähelle hakeutuminen sekä sen jäljittäminen ja itsensä paikantaminen ilman satelliittipaikannusjärjestelmän käyttöä. Neljäntenä demonstroidaan laitteen monikäyttöisyyttä eli tehtävän muuttamista nopeasti ohjelmoimalla. Jos laite on esimerkiksi ensin ohjelmoitu taistelukentän valvontatehtävään, voidaan se nopeasti käskeä uuteen tehtävään, jossa se toimii huollon apuna kuljettaen materiaalia ja seuraten edellä käyvää ihmistä autonomisesti paikasta toiseen.

Tutkimuksessa mukana olleen Maanpuolustuskorkeakoulun everstiluutnantti Petteri Hemmingin mukaan tarkoituksena on kartoittaa, onko teknologia vielä tarpeeksi kypsä tällaisten erilaisten soveltavien tehtävien toteuttamiseen.

- Autonominen järjestelmä osaa ennakoida taistelukentän muutoksia ja osaa ns. tehdä omia ratkaisujaan vähän kuten sotilaankin oletetaan tekevän. Sille annetaan vastuuta tiettyjen tehtävien hoitamisesta, tietyissä toiminnan rajoissa, jotka sille on ohjelmoitu, Hemminki kertoo.

Turun yliopisto on kehittänyt tutkimuksessa monisensorijärjestelmään pohjautuvia koneoppimismenetelmiä ympäristön havainnointiin ja saadun tilannekuvan pohjalta autonomisen järjestelmän optimaaliseen ohjaukseen tehtävän kannalta.

- Merkittävää tässä on erilaisten ns. kapeiden tekoälyn osa-alueiden, kuten esimerkiksi kohteen tunnistaminen ja kohteelle hakeutuminen, integrointi yhdeksi autonomista toiminallisuutta tuottavaksi järjestelmäksi, kertoo data-analytiikan professori Jukka Heikkonen.

Laite voisi monikäyttöisyydessään vapauttaa sotilaita taistelukentällä toisiin tehtäviin.

- Ja siitä tulee tämä monikäyttöisyys tähän järjestelmään. Se sama laitealusta voi tehdä monia eri asioita. Se suuri juttu tässä on se, että ei kehitetä vain yhtä tiettyyn käyttötarkoitukseen olevaa järjestelmää, vaan vähän niin kuin sotilaatkin, moniin erilaisiin tehtäviin kykenevä toimija, Hemminki täsmentää.

Tutkimuksesta lisätietoja antaa Evl Petteri Hemminki, petteri.hemminki@mil.fi  ja professori Jukka Heikkonen, jukhei@utu.fi

 

Muokattu 1.12.2022 klo 20.35: Muutettu varusmies-sanat sotilas-sanoiksi.

Luotu 30.11.2022 | Muokattu 01.12.2022