Turun yliopiston ympäristöntutkimuskeskus ja Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus siirtyvät vahvistamaan tiedekuntia

10.06.2013

Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus siirtyy lääketieteelliseen tiedekuntaan. Turun yliopiston ympäristöntutkimuskeskus siirtyy matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan. Keskukset ovat tähän asti toimineet yliopiston erillisinä laitoksina.

​Turun yliopistossa on tarkasteltu tänä vuonna rehtoraatin johdolla erillisten laitosten organisoitumista.

Turun yliopiston hallitus päätti kokouksessaan 10.6., että funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus (FFF) liitetään lääketieteelliseen tiedekuntaan ja Turun yliopiston ympäristöntutkimuskeskus (TYYK) liitetään matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan.

Selvityksessä luontevimmaksi paikaksi FFF:lle osoittautui lääketieteellinen tiedekunta. TYYK:lle perustelluin sijoituspaikka on matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Valmistelutyö on sujunut hyvässä yhteistyössä.

– Koulutuksen ja tutkimuksen kannalta erillislaitosasema ei ole enää optimaalinen ratkaisu kummallekaan keskukselle. Keskusten siirtymisellä tiedekuntiin halutaan turvata yksiköiden toiminta järjestämällä resurssit tehokkaasti. Siirtymiset mahdollistavat myös entistä suurempia ja poikkitieteellisempiä tutkimushankkeita. FFF:n uusi asemointi liittyy osittain myös lääketieteellisen ravitsemustieteen asiantuntijuuden vahvistamiseen, rehtori Kalervo Väänänen sanoo.

FFF yhdistää eri alojen tiedon ja osaamisen. Tarkoin valittujen elintarvikekomponenttien tieteellisellä tutkimuksella pyritään terveellisten ja turvallisten tulevaisuuden elintarvikkeiden kehittämiseen.

TYYK hallinnoi yliopiston kenttäasemia (Lapin tutkimuslaitos Kevo ja Saaristomeren tutkimuslaitos) sekä aerobiologian yksikköä. Laitoksen tehtävänä on tukea ja edistää yliopiston strategian mukaista monitieteistä ja -alaista ympäristötieteellistä opetusta ja tutkimusta.

Erillisten laitosten toiminnot kestävälle pohjalle

Yliopiston erillisten laitosten organisoitumista tarkastellaan tänä vuonna Väänäsen mukaan toiminnallisista syistä.

– Tarkoituksena on toimintojen saattaminen kestävälle pohjalle. Joidenkin laitosten kohdalla uudelleenorganisoitumista ei tarvita. Erillisten laitosten rakenteelliseen kehittämiseen ei liity tarvetta henkilöstövähennyksiin.

Yliopiston hallitus päätti jo aiemmin 18.3., että Tulevaisuuden tutkimuskeskus liittyy Turun kauppakorkeakouluun elokuun alussa.

Tuomas Koivula

Luotu 10.06.2013 | Muokattu 14.08.2013