Saaristomeren maisemaa Nauvon Berghamnissa

Turun yliopistosta kaksi edustajaa Suomen luontopaneeliin

28.04.2020

Ympäristöministeriö on nimittänyt uuden luontopaneelin, jonka keskeinen tehtävä on edistää tieteen ja politiikan vuoropuhelua. Turun yliopistosta mukana on kaksi asiantuntijaa.

Suomen luontopaneelin uusi toimikausi alkaa 1. toukokuuta. Turun yliopistosta paneeliin nimettiin uutena jäsenenä oikeustieteen tohtori Minna Pappila, ja edelliseltä kaudelta mukana jatkaa biodiversiteettitutkimuksen professori Ilari Sääksjärvi.

Luontopaneeli on ympäristöministeriön nimeämä riippumaton ja tieteellinen asiantuntijaelin, joka edistää tieteen ja politiikan vuoropuhelua biodiversiteettipolitiikan suunnittelussa. Paneelissa on yhteensä 16 jäsentä, ja sen puheenjohtajana toimii ekologian professori Janne Kotiaho Jyväskylän yliopistosta. Uuden paneelin toimikausi on 1.5.2020–31.12.2023.

Alkavaa kautta varten paneeli on uudistunut ja sen rahoitusta on lisätty. Aiemmin luontopaneeli toimi myös kansallisena IPBES-paneelina eli kansainvälisen luontopaneelin kansallisena ryhmänä. Nyt tehtävät on eroteltu niin, että kansallinen IPBES-paneeli nimetään erikseen, ja se koostuu ministeriöiden, tutkimuslaitosten ja muiden luonnonsuojelun kannalta keskeisten toimijoiden edustajista.

Luontopaneeli keskittyy koostamaan ja tuottamaan luonnon monimuotoisuuden tilaa koskevaa tieteellistä tietoa Suomen päätöksenteon tueksi.

– Luontopaneeli on nyt Suomen ilmastopaneelin kaltainen riippumaton tutkijaryhmä, tiivistää Ilari Sääksjärvi.

Sääksjärven mukaan Turun yliopisto tuo yhdessä Åbo Akademin kanssa luontopaneeliin tärkeää rannikkoalueen ja toisaalta myös globaalin biodiversiteetin tuntemusta. Åbo Akademia paneelissa edustaa apulaisprofessori Christoffer Boström.

– Meillä on tutkijoita, jotka tekevät töitä rannikon ja merialueen monimuotoisuuden parissa. Lounaissaaristo ja Turun rannikkoalue on yksi luonnon monimuotoisuudeltaan rikkaimpia alueita Suomessa. Lisäksi Turun yliopiston edustus tuo paneeliin asiantuntemusta esimerkiksi trooppisten alueiden biodiversiteettiasioista, Sääksjärvi toteaa.

Luontopaneeli koostuu eri alojen asiantuntijoista, joiden tutkimus linkittyy eri tavoin luonnon monimuotoisuuteen. Sääksjärvi muistuttaa, että biodiversiteetti on hyvin laaja käsite.

– Kun pohditaan luonnon monimuotoisuuden suojelua ja luonnon köyhtymistä, on tärkeää, että asiantuntijat ymmärtävät luonnontieteiden lisäksi myös ihmistieteiden näkökulmaa.

Turun yliopistolla on luontopaneelin lisäksi edustajat Suomen ilmastopaneelissa ja kestävän kehityksen asiantuntijapaneelissa.

Luotu 28.04.2020 | Muokattu 28.04.2020