Tutkija valokeilassa: Annika Rosin

31.03.2021

Oikeustieteellisen tiedekunnan Tutkija valokeilassa -uutissarjassa esittelyvuorossa on apulaisprofessori Annika Rosin.

Apulaisprofessori Annika Rosin

Tehtävä tiedekunnassa : apulaisprofessori (Tenure Track vaihe I)

Suoritetut tutkinnot: OTM, Tarton yliopisto, Viro; VTM (Euroopan opinnot), Tarton yliopisto, Viro; OTT, Turun yliopisto

Kiinnostuksen kohteet: EU:n työoikeus, kansainvälinen ja vertaileva työoikeus, työoikeuden soveltamisala, epätyypilliset työsuhteet, digitalisaation vaikutukset työelämään, nuorille tarkoitetut työmuodot (harjoittelu, oppisopimus, erityiset työsopimukset), alustatyö.

Kuvaile urapolkuasi. Miten olet päätynyt nykyiseen tehtävääsi? 

Päädyin nykyiseen tehtävään valtiotieteen (Euroopan opinnot) maisteriopintojen kautta. Maisterivaiheessa minua alkoi kiinnostaa EU:n lainsäädäntö ja vertaileva oikeustiede. Osallistuin vaihto-opiskelijana Turku Law School:in luentoihin ja kirjoitin pro gradu -työni joustoturvasta Viron ja Suomen palkkasääntelyssä. Jatkoin tohtoriopintoja ensinnäkin Tarton yliopistossa ja sen jälkeen Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Väitöskirjan aiheena oli ”Harjoittelijoiden työoikeudellinen suoja”. Väitöskirjatyön aikana minua alkoivat kiinnostaa erityisesti epätyypilliset työsuhteet ja työoikeuden soveltamisalan määritteleminen. Tämän aiheen parissa olen työskennellyt myös väitöskirjan jälkeen tutkijatohtorina, yliopistonlehtorina ja nykyään apulaisprofessorina. Olen tutkinut pääasiallisesti alustatyöntekijöiden työoikeudellista asemaa ja suojaa. 

Millaisten projektien (tai projektin) parissa työskentelet parhaillaan? 

Olen hetkellä vastuussa työoikeuden opetuksesta tiedekunnassa. Vastuullani ovat työoikeuden perusteiden opetus, työoikeuden erikoistumisjakso, sekä syventävät opinnot. Suurin osa ajastani menee opetustyöhön. En työskentele parhaillaan missään projektissa, mutta jatkan tutkimustani koskien alustatyöntekijöiden työoikeudellista asemaa ja suojaa. Tutkimukseni laajenee myös muihin epätyypillisin työmuotoihin. 

Ovatko kiinnostuksen kohteesi muuttuneet opiskelujesi jälkeen? 

Kiinnostuksen kohteeni ovat laajentuneet entisestään. Olen enemmänkin kiinnostunut työoikeuden soveltamisalasta ja uudentyyppisistä työmuodoista yleisemmin, kuin yhdestä konkreettisestä työmuodosta. 

Jos et olisi tutkija, missä ammatissa olisit? 

Olin todennäköisesti ammatissa, mikä vaatii luovuutta ja mahdollistaa riittävää itsenäisyyttä. 

Mistä innostut? 

Innostun monimutkaisten ongelmien ratkaisemisesta, kansainvälisestä yhteistyöstä sekä motivoituneiden opiskelijoiden opettamisesta.

Luotu 31.03.2021 | Muokattu 31.03.2021