Tutkijat vapaan tahdon alkuperän jäljillä

11.10.2018

Vapaa tahto, kyky tehdä harkittuja valintoja, on yksi ihmisyyttä määrittäviä piirteitä. Toistaiseksi ei kuitenkaan tiedetä, millaisista prosesseista vapaa tahto syntyy ihmisaivoissa. Suomalais-yhdysvaltalainen tutkijaryhmä otti kysymyksen selvitettäväkseen tutkimalla harvinaisia aivosairauksia, jotka häiritsevät vapaan tahdon prosesseja aivoissa. Tutkijat onnistuivat tunnistamaan kaksi aivoverkostoa, joilla saattaa olla tärkeä merkitys vapaan tahdon synnyssä.

​Turun yliopiston kokeellisen neurologian dosentti Juho Joutsa sekä Harvardin ja Vanderbiltin yliopistojen neurotieteilijät tutkivat akineettisesta mutismista ja vieraan käden oireyhtymästä (alien limb syndrome) kärsivien potilaiden aivokuvia ja aivojen sisäisiä kytköksiä.

– Akineettisessa mutismissa potilas ei kykene tahdonalaisesti liikkumaan tai puhumaan normaalisti vaikka puheen tuotto ja raajojen liikuntakyky olisivat tallella. Vieraan käden oireyhtymässä potilaan raaja voi niin sanotusti alkaa elämään omaa elämäänsä, eli potilas ei tunne sitä omakseen ja raaja voi liikkua potilaan sitä tiedostamatta, Joutsa avaa.

Sairauksien syitä ei tunneta entuudestaan. Tutkijat kuitenkin havaitsivat niiden paikantuvan aivoissa voimakkaasti yksittäisiin aivoverkostoihin, joiden solmukohtia olivat otsalohkon alla sijaitseva pihtipoimu ja takaraivolohkossa sijaitseva precuneus.

– Häiritsemällä näiden verkostojen toimintaa koeasetelmissa, esimerkiksi aivojen magneettistimulaatiolla, on mahdollista vaikuttaa yksilön kokemukseen vapaasta tahdosta, Joutsa kertoo.

Tutkijoiden löydösten merkitystä lisää se, että näiden samojen verkostojen on havaittu toimivan poikkeavasti myös toiminnallisissa neurologisissa sairauksissa. Näistä sairauksista kärsivillä potilailla on ilman hermosoluvauriota tai muuta orgaanista syytä oireita, kuten liikehäiriöitä tai kohtausoireita. Tulokset saattavat auttaa uusien hoitomuotojen kehittämisessä sairauksiin.

– Tutkimuksessa keskityttiin sairauksiin, jotka muuttavat vapaata tahtoa kehon tahdonalaisiin liikkeisiin, eikä löydöksiä voida yleistää esimerkiksi oikeudellisiin ja moraalisiin kysymyksiin vapaasta tahdosta, Joutsa korostaa.

Alkuperäisjulkaisu: R Ryan Darby, Juho Joutsa, Matthew J Burke, Michael D Fox. Lesion network localization of free will. Proceedings of the National Academy of Sciences. https://doi.org/10.1073/pnas.1814117115  

HK

Luotu 11.10.2018 | Muokattu 11.10.2018