Tutkijatohtori Jussi Jaakkolalle Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen väitöskirjapalkinto

23.11.2021

Oikeustieteellisessä tiedekunnassa tutkijatohtorina työskentelevä Jussi Jaakkola sai Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen väitöskirjapalkinnon 2020 tutkimuksellaan ”European Economic Integration, Fiscal Interdependence, and the Crisis of the Social and Democratic Tax State” Oikeuskulttuurin päivässä Säätytalolla 12.11.2021. Jussi Jaakkola väitteli Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa 25.9.2020.  

Palkinnon perustelujen mukaan Jussi Jaakkolan väitöskirjassa ”analyyttinen ja kriittinen käsittely on nyansseiltaan rikasta sekä kauttaaltaan oppinutta, perusteellista ja tarkkaa”. Tutkimusta kiiteltiin siitä, että siinä vero-oikeuden järjestelmää tarkastellaan asiantuntevasti yhteiskunnallisten kehityspiirteiden valossa. Tutkimuksen katsottiin olevan kiitettävän monitieteinen. Väitöskirjan tematiikka on paitsi ajankohtainen myös oikeudellisesti ja laajemminkin yhteiskunnallisesti merkittävä.

Oikeustieteen tohtori Jussi Jaakolan tutkimuksessa Euroopan integraatio hahmotetaan rakenteellisesti epäsymmetriseksi kehitykseksi. Yhtäältä yritysten ja pääoman kansainvälinen liikkuvuus Euroopassa on syventynyt EU:n sisämarkkinoiden myötä. Toisaalta jäsenvaltioiden tuloverojärjestelmät ovat pitkään ja olennaisilta ratkaisuiltaan säilyneet kansallisen päätöksenteon asiana. Integraation epätasapainoinen rakenne on ollut omiaan lisäämään jäsenvaltioiden verojärjestelmien keskinäisriippuvuutta, minkä seurauksena kansallinen veropolitiikka on muuttunut verokilpailun politiikaksi. 

Luotu 23.11.2021 | Muokattu 23.11.2021