Tutkimusrahoitusta ikääntyneiden itsemääräämisoikeuden tutkimukseen

24.06.2019

Laitoksen yliopistotutkija Mari Kangasniemen johdolla on saatu tutkimusrahoitusta Kunnallisalan kehittämissäätiöltä hankkeelle "Ihmisarvoinen ikääntyneiden hoito. Itsemääräämisoikeutta koskevien loukkausten tunnistaminen ja analyysi hoito- ja palveluasumisessa" (80 000€).

Tutkimus tuottaa tietoa siitä, mitkä ovat yleisimmät asiakkaiden itsemääräämisoikeutta loukkaavat seikat sekä tyypillisimmät toimet ja rakenteet, jossa ne ovat syntyneet. Hanke on monitieteinen ja tutkimustyöryhmään kuuluvat laitokselta myös Riitta Suhonen ja Helena Leino-Kilpi sekä oikeustieteestä Juha Lavapuro, kansanterveystieteestä Sakari Suominen ja filosofiasta Helena Siipi.

Luotu 24.06.2019 | Muokattu 24.06.2019