Tutustu Turun kauppakorkeakoulun avoimeen yliopisto-opetukseen kevätlukukaudella 2023

28.11.2022

Kevätlukukauden opintotarjonnassa muun muassa johtamisen ja organisoinnin, laskentatoimen ja rahoituksen, kansainvälisen liiketoiminnan ja yritysjuridiikan opintoja.

Turun kauppakorkeakoulun avoin yliopisto-opetus sopii sekä tutkintoon tähtääville että ammatillisen osaamisen kehittämiseen kaikille kiinnostuneille pohjakoulutuksesta riippumatta.

Opintoihin voi osallistua opintojaksosta riippuen Turussa, Porissa ja verkossa. Suurin osa opintojaksoista järjestetään Turun kauppakorkeakoulussa ja Porin yksikkössä tutkinto-opetukseen integroituna lähi- ja verkko-opetuksena ja opetus pidetään päiväaikaan. Verkko-opiskelu tuo joustavuutta osallistumiseen – joitakin opintojaksoja voi suorittaa kokonaan verkossa ja joihinkin sisältyy Exam-tenttipalvelussa suoritettava tentti. Tenttipalvelu on käytettävissä Turun lisäksi useiden muiden korkeakoulujen tiloissa eri paikkakunnilla.  

Tutustu koko tarjontaan ja tarkista opetustavat ja -aikataulut, ilmoittautumisajat ja opiskelijakiintiöt opintokohtaisesti. Opintomaksu on 15 euroa/op.  

Opintoja III opetusperiodilla 9.1. - 19.2.2023  

Turun kauppakorkeakoulun lähiopetuksena Turussa järjestetään mm. Yritysjuridiikan perusteet 3 op sekä ruotsin kielen ja liikeviestinnän kurssit Affärskommunikation 2 op ja Aktuell diskussion 2 op.  

Verkko-opintoina mm. 

 • Johtamisen vuorovaikutustaidot 6 op -kurssin luennoilla ja harjoituksissa perehdytään käytännön esihenkilötyöhön ja johtaja-alaissuhteiden haasteisiin. Kurssi järjestetään verkko-opintoina ja se kestää koko kevään eli periodit III ja IV. Kurssille voi osallistua paikkakunnasta riippumatta. 
 • Kustannuslaskennan perusteet 4 op ja Kirjanpito ja tilinpäätös 3 op -jaksot kuuluvat laskentatoimen ja rahoituksen opintoihin ja ne voi suorittaa verkossa mahdollista Exam-tenttiä lukuun ottamatta. 
 • Talousmatematiikan perusteet 3 op -kurssin voi suorittaa kokonaan verkko-opintoina. 
 • Taloushallinnon tietojärjestelmät 3 op -kurssilla perehdytään taloushallinnon tietojärjestelmien erilaisiin toteutusvaihtoehtoihin ja tietojärjestelmien hyödyntämiseen taloushallinnon eri osa-alueilla. Tavoitteena on antaa kokonaisvaltainen kuva tietotekniikan soveltamismahdollisuuksista laskentatoimen alueella sekä valmiuksia vastata yrityksen taloushallinnon tietojärjestelmien hankinnasta ja kehittämisestä.  
 • English: Business Communication I 3 ECTS, verkko-opetus ilta-aikaan 12.1. - 27.4.2023 ja Exam-tentti. 

Porin yksikössä voi opiskella lähiopetuksena mm.  

 • Taloustieteen perusteet 6 op -kurssin 17.1. alkaen (10 opetuskertaa)   
 • yritysjuridiikan kurssin Sijoittajansuoja rahoitusmarkkinoilla 5 op 19.1. alkaen (viisi opetuskertaa).  

III periodin opintojaksoille voi ilmoittautua porrastetusti ajalla 28.11. - 11.12.2022. 

Opintoja IV opetusperiodilla 13.3. – 30.4.2023 

Turussa lähiopetuksena on tarjolla esimerkiksi Innovaatioiden johtaminen ja konsultointi 6 op, Business in the Baltic Sea Region 6 ECTS ja Yrityksen tietojärjestelmät 5 op.

Verkko-opintoina mm. 

 • Yritys- ja markkinointimaantiede 5 op. Opintojaksolla tutustutaan talousmaantieteen keskeisiin käsitteisiin ja teoreettisiin lähestymistapoihin, jotka auttavat ymmärtämään yritysten ja toimialojen sijaintiin liittyviä tekijöitä, kuluttajien aluekäyttäytymistä sekä alueellisen kehityksen prosesseja. Jaksoon kuuluu Exam-tentti.
 • Globalisation and Corporate Responsibility 5 ECTS 

Porin yksikön opintotarjonnassa mm. 

 • Muutoksen johtaminen 5 op ja Organisaatiokäyttäytyminen ja johtajuus 5 op lähiopetuksena 
 • yritysjuridiikan kurssit Työoikeus 6 op, Vero-oikeus 5 op ja Rahoitusoikeus 6 op verkko-opintoina (osassa Exam-tentti). 

IV periodin opintojaksoille voi ilmoittautua porrastetusti ajalla 20.2. – 2.3.2023.

Luotu 28.11.2022 | Muokattu 28.11.2022