Nuori iloinen nainen pöydän äärellä

Työnvarjostus tuo vaihtelua niin opiskelijan kuin yrityksenkin arkeen

02.12.2020

Turun yliopiston työelämäpalveluissa on järjestetty työnvarjostukseksi kutsuttuja yritysvierailuja osana opiskelijoiden uravalmennusta. Työnvarjostuksessa opiskelija lähetetään päiväksi turkulaiseen yritykseen tutustumaan asiantuntijatyöhön.

Työnvarjostuspäivän aikana on ollut mahdollista tutustua työtehtäviin ja keskustella työntekijöiden kanssa. Opiskelijat ovat esimerkiksi päässeet mukaan kokouksiin ja asiakastapaamisiin. Joissakin yrityksissä opiskelija on päässyt myös osalliseksi oikeisiin työtehtäviin. Opiskelijat ovat olleet apuna esimerkiksi uusien konseptien ideoinnissa ja palvelumuotoilussa.

Vierailujen kohderyhmänä ovat olleet erityisesti generalistiopiskelijat, jotka eivät valmistu suoraan tiettyyn ammattiin. Uravaihtoehtojen runsaus ja selkeän suunnan puuttuminen tuottavat monilla generalisteilla epävarmuutta valmistumisen kynnyksellä. Keskustelu varjostettavan työntekijän kanssa on ollut tärkeä osa päivää. Opiskelijat ovat saaneet tutustua työntekijän omaan urapolkuun ja ajatuksiin alan työtehtävistä ja vaatimuksista.

Opiskelijat ovat kokeneet työnvarjostuksen hyödyllisenä. Emmi Andersson osallistui työnvarjostukseen syksyllä 2020. Koronatilanteen vuoksi vierailu järjestettiin etäkeskustelun muodossa.

- Keskustelu laajensi käsitystäni alan työtehtävistä. Pääsin kysymään itseäni mietityttäviä asioita ja sain vinkkejä alalle työllistymiseen. Haastattelun jälkeen oli myös mukavaa kuulla, että saisin olla jatkossakin yhteydessä haastattelemaani työntekijään mikäli minulle heräisi kysymyksiä tai haluaisin muuten vain keskustella työllistymisestä, Andersson sanoo.

- Voin sanoa opiskelumaailman ja työelämän välisen kuilun kaventuneen. Valmennuksesta ja työpaikkavierailusta sai varmuutta oman urapolun suunnitteluun.

Myös mukana olleet yritykset ovat olleet tyytyväisiä yhteistyöhön. Tänä syksynä kolmatta kertaa mukana ollut Eilakaislalla työskentelevä HR-asiantuntija Anne Suolanko pitää opiskelijoiden kanssa käytäviä keskusteluja tärkeinä.

Olin itse opiskeluaikoina kova murehtimaan, miten ura HR-asiantuntijaksi mahtaa lähteä urkenemaan. Koen tärkeäksi osaltani lievittää opiskelijoiden huolia kannustamalla ja valamalla uskoa itseen. Keskustelut generalistien kanssa ovat olleet aina antoisia myös itselleni juuri tästä syystä, Suolanko sanoo.

Suolanko pitää vierailuja mielenkiintoisina myös yrityksen ja työntekijän näkökulmasta.

Opiskelijoilla on erinomaisia kysymyksiä, joiden äärelle varmasti itse kunkin olisi välillä hyvä pysähtyä reflektoimaan.

Yritysyhteistyötä on tehty osana Turun yliopiston työelämäpalvelujen ESR-rahoitettua GO-projektia. Hankerahoitus on mahdollistanut aiempaa tiiviimmän yritysyhteistyön. Kumppaniyritysten kanssa tullaan tekemään yhteistyötä myös jatkossa.

Opiskelijoiden ja yritysten saaman hyödyn lisäksi myös me täällä työelämäpalveluissa saamme arvokasta tietoa yritysten osaamistarpeista ja rekrytointikäytännöistä. Yritysyhteistyön avulla pystymme palvelemaan opiskelijoita paremmin, kertoo työelämäpalveluiden johtava suunnittelija Sanna Tuominen.

Työnvarjostustoiminta jatkuu keväällä 2021. Lisätietoa ja ilmoittautuminen mukaan toimintaan: https://sites.utu.fi/rekry/esittele-tyotasi-opiskelijalle/

MainosbanneriMainosbanneri

Luotu 02.12.2020 | Muokattu 02.12.2020