Uskonto ei ole kadonnut länsimaista – uutuuskirja kertoo uushenkisyyden ilmenemismuodoista Suomessa

12.12.2022

Yhteiskunnan rationaalistumisesta ja maallistumisesta huolimatta yhä useammat kääntyvät uushenkisyyden puoleen lumoa ja pyhän kokemuksia etsiessään. Uutuusteos esittelee uushenkisyyteen liittyviä suuntauksia, niiden historiaa ja uushenkisyydestä tehtyä tutkimusta Suomessa.

Yhä useammat etsivät merkitystä elämäänsä enkeleistä, meditaatiosta ja pelimaailmoista. Turun yliopiston uskontotieteen yliopistonlehtori Tiina Mahlamäki ja professori Minna Opas ovat toimittaneet uutuusteoksen Uushenkisyys. Kirja tarjoaa tutkittua tietoa siitä, millaisia ilmenemismuotoja ihmisen kaipuu lumoon ja pyhän kokemiseen on Suomessa eri aikoina saanut.

Kirja on ensimmäinen ilmiötä käsittelevä suomenkielinen kokoomateos.

– Juuri nyt keskustellaan paljon siitä, miten astrologia on suosittua TikTokissa, miten kirkoissa joogataan ja jopa luetaan Tarot-kortteja ja miten mindfulness leviää työpaikoille. Tämä teos taustoittaa näitä ilmiöitä, kertoo Mahlamäki.

Yhteiskuntamme on rationaalistunut ja maallistunut, mutta siitä huolimatta uushenkiset ideat, harjoitteet tai toiminnot kiinnostavat entistä useampia. Uskontotieteilijöiden mukaan kyse on 1900-loppupuolella tapahtuneesta käänteestä yksilöllisyyteen ja henkisyyteen.

– Kirkkojen tarjoama uskonnollisuus nähdään dogmaattisena ja autoritaarisena. Ihmiset haluavat itse valita, miten rakentaa elämälleen merkityksellisyyttä, Mahlamäki sanoo.

Tutkijoiden mukaan yhä useampi ihminen kuvaa itseään sanomalla ”olen henkinen, en uskonnollinen”. Varsinkin nuoremmat sukupolvet hylkäävät valmiita vastauksia tarjoavat instituutiot ja identifioituvat etsijöiksi. He haluavat löytää oman tapansa harjoittaa henkisyyttä.

Nykyisin uushenkisyys vaikuttaa monimuotoisesti yhteiskunnan eri alueilla taiteesta ja kirjallisuudesta pelimaailmoihin. Uushenkisyys leviää erityisesti taiteen ja populaarikulttuurin tuotteissa.

– Yhdessä Harry Potterin kanssa kasvanut sukupolvi tuntee olonsa kotoisaksi taikuuden maailmassa, toteaa Mahlamäki.

Teoksessa esitellään uushenkisyyteen kytkeytyviä suuntauksia, niiden historiaa ja jatkumoita sekä uushenkisyydestä tehtyä tutkimusta. Kirjan luvuissa tarkastellaan esimerkiksi enkelihenkisyyttä, äänimaljahoitoja ja meditaatiota, kanavointia ja reikihoitoja, pelimaailmoja ja taidetta. Uushenkisyyttä lähestytään muun muassa oppimisen, täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitomuotojen, huumorin, institutionaalisten uskontojen ja valmennuksen näkökulmista.

Teoksen julkaisutilaisuus pidetään keskiviikkona 14.12. klo 15–17 Turun yliopistossa (Arcanum-rakennus, Arcanuminkuja 1, huone A355/357). Julkaisutilaisuuteen on vapaa pääsy.

> Tiina Mahlamäki ja Minna Opas: Uushenkisyys (SKS 2022)

Luotu 12.12.2022 | Muokattu 12.12.2022