Valoisa keskiaika -kunniamaininta Ravattulan Ristimäki -hankkeelle

20.11.2017

Suomen keskiajan tutkimuksen seura Glossa ry on jakanut Valoisa keskiaika -kunniamainintaa jo viidentoista vuoden ajan. Kunniamaininnalla yhdistys haluaa kiittää yksilöä tai yhteisöä, joka on tieteellisellä toiminnallaan edistänyt keskiajan tuntemusta ja tutkimusta sekä esimerkillään innostanut uusia tahoja hakeutumaan keskiaikaa koskevan tiedon pariin. Vuoden 2017 palkinnon saa Ravattulan Ristimäki -tutkimushanke.

 

​Turun yliopiston arkeologian oppiaine on järjestänyt Ravattulan Ristimäen alueella opetuskaivauksia vuodesta 2010 lähtien. Vuoden 2013 kaivauksissa löytyivät kirkon jäännökset ristiretkiajan ja keskiajan taitteesta. Kirkon käyttö ajoittuu 1100-luvun jälkipuoliskolle ja 1200-luvun alkuun, eli ajalle ennen hiippakunta- ja seurakuntarakenteen vakiintumista Varsinais-Suomessa.

Ristimäen muinaisjäännös esinelöytöineen on koko Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen löytö ja toistaiseksi vanhin ja ainoa tälle aikakaudelle sijoittuva kirkollinen rakennus maassamme.

– Tutkimushanke on rikastanut kuvaamme Suomen varhaiskeskiajasta, josta kirjalliset lähteet ovat olemattomat ja arkeologisetkin lähteet tähän mennessä niukat. Edetessään tutkimus päivittää kuvaamme Suomen alueen kristillistymisestä. Hanke on yhä kesken, mutta jo nyt on selvää, että se on yksi tärkeimpiä 2000-luvun uusia avauksia Suomen keskiajan tutkimuksessa, seuran puheenjohtaja, Turun yliopiston tutkijatohtori Reima Välimäki avaa.

Huolimatta kiistattomasta merkityksestään kaivaukset eivät olleet saaneet monivuotista tutkimusrahoitusta ennen Alfred Kordelinin säätiön keväällä 2017 myöntämää kolmivuotista, 250 000 euron apurahaa. Kaivauksia ja löytöjen tutkimusta tehtiinkin vuosia opetuskaivauksina ja pieneten avustusten ja lahjoitusten turvin, ja sen tueksi perustettiin Suomen muinaistutkimuksen tuki ry.

Ristimäki on myös herättänyt suuren yleisön kiinnostuksen varhaiskeskiaikaan: kaivaukset ovat suosittu vierailukohde, ja myös kaivaustöihin on osallistunut vapaaehtoisia.

Kunniamaininta luovutettiin Dies Mediaevales -konferenssin yhteydessä Tampereella perjantaina 17.11.2017 Ravattulan Ristimäki -hankkeen johtajalle, arkeologian yliopisto-opettaja Juha Ruohoselle Turun yliopistosta. Kahden vuoden välein järjestettävän tieteellisen konferenssin järjestäjänä on tällä kertaa Glossa ry:n ohella Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tutkimuskeskus Trivium – Tampere Centre for Classical, Medieval and Early Modern Studies.

Valoisa keskiaika -kunniamaininta jaetaan nyt kahdeksatta kertaa. Aiemmin Turun yliopistosta kunniamaininnan on saanut professori Kaisa Häkkinen.

>> Lue Aurora-lehden juttu Ravattulan Ristimäen kaivauksista

Luotu 20.11.2017 | Muokattu 04.03.2020