Valtteri Arstila palkittiin vuoden 2018 parhaasta artikkelista

02.09.2019

Australasian Association of Philosophy on myöntänyt TIAS-kollegiumtutkijalle Valtteri Arstilalle AJP Best Paper -palkinnon parhaasta Australasian Journal of Philosophy -lehdessä vuonna 2018 julkaistusta artikkelista. 

Palkintoperusteissa todetaan Arstilan artikkelin ”Temporal Experiences without Specious Present” (AJP 96:2, 2018) olevan erityisen onnistunut ja oivaltava esimerkki empiirisesti informoidusta filosofiasta. Samalla todetaan olevan odotettavaa, että artikkeli muuttaa radikaalilla tavalla ajallisia kokemuksia koskevan teorianmuodostuksen viitekehystä.

Arstila käsittelee artikkelissaan kysymystä siitä, minkälainen tietoisuuden ajallisen rakenteen tulisi olla, jotta voisimme kokea ajallisia kokemuksia (temporal experience). 

– Tällaisia kokemuksia ovat kokemukset liikkeestä, muutoksesta sekä muista vastaavista ajallisesti ulotteisista ilmiöistä. Kaikki keskeiset selitysmallit ajallisista kokemuksista olettavat meillä todella olevan näitä kokemuksia sekä niin sanotun näennäisen nykyhetken teesin (the doctrine of the specious present) olevan tosi, Arstila sanoo. 

Teesin popularisoi 1800-luvulla vaikuttanut filosofi ja amerikkalaisen psykologian isäksikin kutsuttu William James. Sen mukaan kokemustemme sisällöt ovat ajallisesti ulotteisia, ja siten voimme kokea ajallisesti ulotteisia ilmiöitä samalla välittömyydellä ja ilman muistin apua kuin koemme esimerkiksi värejä ja muotoja. Jamesin jälkeen keskustelu on kohdistunut ensisijaisesti siihen, kuinka näennäisen nykyhetken teesi tulisi tarkalleen ottaen ymmärtää ja mikä selitysmalleista on uskottavin. 

– Esitän artikkelissani näennäisen nykyhetken teesin olevan tarpeeton, tietyissä muotoiluissaan jopa väärä, ajallisten kokemusten selittämiseksi. Näennäisen nykyhetken teesille vastakkaisesti väitän, että kokemustemme sisällöt rajoittuvat merkityksettömän pieneen ajanhetkeen ja että voimme silti omata ajallisia kokemuksia, Arstila kertoo.

Teoreettisten perusteiden lisäksi Arstilan argumentaatio pohjautuu olennaisilta osiltaan empiirisiin tutkimuksiin liikkeen, muutoksen sekä muiden vastaavien ilmiöiden kokemuksista.

Arstilan artikkeli kustantajan verkkosivustolla

Palkintoa koskeva tiedote AJP:n verkkosivustolla

Luotu 02.09.2019 | Muokattu 02.09.2019