Veli-Matti Kähärin ja Jyrki Heinon tutkimukselle Juséliuksen säätiön suuri apuraha

24.04.2020

Sigrid Juséliuksen säätiö on myöntänyt Veli-Matti Kähärin ja Jyrki Heinon tutkimushankkeelle 1 250 000 euron suurapurahan. Apuraha on myönnetty vuosille 2020–2025.

Veli-Matti Kähärin ja Jyrki Heinon yhteinen tutkimus Molecular portraits of human skin cancer – novel molecular markers and therapeutic targets sai Juséliuksen säätiön viisivuotisen suurapurahan. Apurahan määrä on 250 000 euroa per vuosi.

Veli-Matti Kähäri on ihotautiopin professori sekä ylilääkäri Tyksin ihoklinikalla. Jyrki Heino on biokemian professori ja BioCity Turun tieteellinen johtaja.

Kähärin ja Heinon tutkimuksen taustalla on ihosyövän yleistyminen kehittyneissä maissa. Sekä melanooman että keratinosyyttiperäisten ihosyöpien ilmaantuvuus on kasvussa väestön ikääntymisen ja lisääntyneen auringonvaloaltistuksen takia. Ihosyöpiä ja niiden esiasteita sairastavien potilaiden määrän kasvu taas aiheuttaa merkittävän haasteen terveydenhuoltojärjestelmälle.

– Ihon okasolusyöpä on yleisin etäpesäkkeitä lähettävä ihosyöpä, ja levinneen okasolusyövän ennuste on huono, koska tehokkaat kohdennetut hoitomuodot puuttuvat. Tällä hetkellä ei ole merkkimolekyylejä, joiden avulla voitaisiin varhaisessa vaiheessa tunnistaa nopeasti leviävät okasolusyövät. Ei myöskään ole keinoja ennustaa, mitkä okasolusyövän esiasteet eli aurinkokeratoosit kehittyvät nopeasti okasolusyöväksi, kertoo Kähäri.

Syövän leviäminen riippuu syöpäsolujen vuorovaikutuksesta kasvaimen mikroympäristön kanssa. Tutkimusprojektin tavoitteena on löytää uusia molekyylitason merkkiaineita okasolusyövän leviämiselle ja selvittää mekanismeja, jotka säätelevät okasolusyövän kasvua ja leviämistä. Tutkimuksessa keskitytään okasolusyöpäkasvaimen kudosympäristöön, jonka koostumusta tutkitaan uusilla geeni- ja proteiinianalytiikan tutkimusmenetelmillä.

Myönnetty rahoitus mahdollistaa pitkäjänteisen keskittymisen projektiin.

– Tavoitteena on, että tämän projektin tulosten avulla voidaan parantaa okasolusyöpien diagnostiikkaa ja luokittelua. Tarkoituksena on myös löytää uusia kohteita nykyistä tarkempien ja tehokkaampien keinojen kehittämiseksi etäpesäkkeitä lähettäneen ja paikallisesti levinneen okasolusyövän hoitoon.

Tutkimus suoritetaan Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kliinisessä laitoksessa ja luonnotieteiden ja tekniikan tiedekunnan biokemian laitoksessa sekä Turun yliopiston ja Läntisen syöpäkeskuksen (FICAN West) tutkimuslaboratoriossa. Tutkimuksessa hyödynnetään Auria Biopankin ihosyöpäkudosnäytemateriaalia ja Auria Tietopalvelujen niihin liittyviä kliinisiä tietoja. Turun biotiedekeskuksen ajanmukaisella tutkimuslaitteistolla, erityisesti proteomiikan alueella, on keskeinen merkitys tutkimuksen toteuttamiselle.

Sigrid Juséliuksen Säätiö on Suomen suurin yksityinen lääketieteellisen tutkimuksen tukija. Säätiö on aiemmin myöntänyt Turkuun suuren apurahan Turun biotekniikan keskuksen tutkimusjohtaja Jukka Westermarckille kaudelle 2012–2017 ja professori Riitta Lahesmaalle kaudelle 2014–2019.

> Sigrid Juseliuksen säätiö

> Aikaisemmin myönnetyt ja vielä meneillään olevat apurahat

Luotu 24.04.2020 | Muokattu 24.04.2020