Verkkoaivoriihi: Tulevaisuuden yrittäjyysyliopiston tulee olla yhteistyötä rakentava

16.01.2019

Turun yliopistossa toteutettiin syyslukukaudella 2018 yliopistolaisille ja yliopiston sidosryhmille suunnattu avoin verkkoaivoriihi tukemaan tulevaisuuden yrittäjyysyliopiston kehittämistä. Vastaajat näkivät tulevaisuuden yrittäjyysyliopiston ennen kaikkea yhteistyötä rakentavana ja yhteistyöhön kannustavana toimijana.

Verkkoaivoriihi liittyy yliopiston yrittäjyyden ja yrittäjyyskoulutuksen strategiaan, jonka tavoitteena on tukea yrittäjämäistä asennetta ja yrittäjyyttä tukevia toimintatapoja koko yliopistoyhteisössä. Aivoriihen aineisto kerättiin avoimella kuulemisella verkon kautta elo-lokakuussa 2018. 

Verkkoaivoriiheen saatiin yhteensä 352 vastausta. Vastaajista 75 % oli yliopistoyhteisön jäseniä, opiskelijoita ja henkilökuntaa. Neljäsosa vastaajista oli julkisen ja yksityisen sektorin edustajia, yrittäjiä sekä järjestötoimijoita. Verkkoaivoriiheen oli mahdollista osallistua suomeksi ja englanniksi.

Verkkoaivoriihessä osallistujia pyydettiin siirtymään ajassa eteenpäin vuoteen 2025 ja miettimään, mitä tällä välillä täytyy tapahtua, jotta Turun yliopisto on silloin paras mahdollinen yrittäjyysyliopisto. 

Verkkoaivoriihessä tärkeimmiksi teemoiksi nousivat innovaatiotoiminta, yrittäjyysopinnot ja -tuki, monialaisuus sekä verkostoituminen ja yhteistyö. Yrittäjyyden edistäminen nähtiin tärkeänä niin tutkimuksen kaupallistamisen, yliopiston opiskelijoiden osaamisen kehittämisen kuin yliopiston sidosryhmien kanssa tekemän yhteistyön näkökulmasta.

- Vastaajien mielikuvissa tulevaisuuden yrittäjyysyliopisto hahmottuu ennen kaikkea uudenlaisen yhteistyön kautta. Vastaajat viittasivat yhteistyöllä niin yliopiston eri toimijoiden sisäiseen yhteistyöhön kuin yhteistyöhön kaupallisten toimijoiden, oppilaitosten sekä tutkimusorganisaatioiden kanssa, kertoo yrittäjyysasiamies Kirsi Peura.

Tutkimuksen varmistaminen tärkeää 

Verkkoaivoriihen osallistujat korostivat vastauksissaan, että yrittäjyyden ja yrittäjämäisyyden edistämisen ei tulisi heikentää yliopistossa tehtävää tutkimusta. Kyselyyn vastaajat haluavat yliopiston olevan profiililtaan selkeä, monialaisuutta ja monitieteisyyttä painottava kansainvälinen ja toiminnassaan vastuullinen toimija, jolla on joustavat ja ketterät toimintamallit.

Vastauksissa korostui myös tarve painottaa tulevaisuudessakin yrittäjyystoiminnan vapaaehtoisuutta sekä nähdä molemmat yrittäjyys että yrittäjämäisyys tärkeinä.

- Vastaajat olivat ehdottaneet konkreettisia esimerkkejä niin päivittäisen toiminnan kehittämiseksi kuin kauaskantoisempien strategisten suuntausten linjaamiseksi. Kiitämme kaikkia verkkoaivoriiheen osallistuneita. Tuloksia tullaan käyttämään Turun yliopiston toiminnan kehittämisessä, kertoo Kirsi Peura.

Verkkoaivoriiheen osallistuneiden kesken arvottiin yliopistotuotteita. Arvonnan voittivat Teijo Pöyhönen ja Allison Mcguire. Voittajille on ilmoitettu voitosta.

Luotu 16.01.2019 | Muokattu 16.01.2019