Virustautien Tutkimussäätiön apuraha Rickard Lundbergille

02.06.2020

Turun yliopiston virusopin tohtorikoulutettava Rickard Lundberg on saanut Virustautien Tutkimussäätiön apurahan tutkimukselleen "Inhibition of innate immune responses of flaviviruses”.

Virustautien Tutkimussäätiön apurahat ovat merkittävä kotimaisen virologitutkijayhteisön antama tunnustus. Säätiö sai tällä hakukierroksella yhteensä 44 hakemusta. 

Apurahoilla on virologiyhteisössä suuri arvo, koska kilpailu on kovaa ja apurahan saaminen kertoo sitä, että tutkijan työtä todella arvostetaan.

Suomalainen virustutkimus on kansainvälisesti huipputasoista ja korkealle arvostettua. Suomalainen virustutkimus muodostaa perustan virustautien kliiniselle tutkimukselle, jota olisi nykyistä vaikeampi tehdä Suomessa ilman yliopistojen vahvaa virustutkimusta.

Virustautien Tutkimussäätiö edistää yleishyödyllisellä pohjalla virustautien tutkimusta Suomessa. Säätiön tuki on tähän mennessä kohdistettu pääasiassa nuorille tutkijoille heidän uransa alkuvaiheessa. Tuen avulla on pyritty varmistamaan nuorten, lahjakkaiden tutkijoiden mahdollisuus jatkaa virusten tutkimusta.

Luotu 02.06.2020 | Muokattu 02.06.2020