yliopistonmäki kuvituskuva

Yliopisto tukee kansainvälisiä hakijoita Marie S. Curie IF -rahoitushaussa

24.05.2019

Horisontti 2020 -ohjelman Marie Skłodowska-Curie -rahoitus (MSCA) tarjoaa tutkijoille mahdollisuuden työskennellä ympäri maailmaa eri yliopistoissa. Turun yliopistossa järjestettiin 20.–21.5. kansainvälisille hakijoille työpaja, jossa keskityttiin tutkijoiden liikkuvuusrahoituksen (Individual Fellowship, IF) hakemiseen.

IF-rahoituksen turvin tutkija voi työskennellä kotimaansa tai oman sektorinsa ulkopuolella ja vastaanottavat organisaatiot saavat käyttöönsä huippuosaajan EU:n rahoituksella. Rahoitus kattaa tutkijan palkan, matkakulut sekä koulutus- ja tutkimuskulut.

Tutkimusrahoitus-yksikön järjestämään kaksipäiväiseen työpajaan haki yhteensä 36 kansainvälistä tutkijaa, joista kymmenen kutsuttiin Turkuun.

– Rahoitushakuun liittyy liikkuvuussääntö, jonka mukaan hakija ei ole saanut työskennellä maassa yli kahtatoista kuukautta viimeisen kolmen vuoden aikana. Valtaosa hakijoista tulee siis ulkomailta, kertoo tutkimusrahoituksen asiantuntija Anu Raunio.

Kolmatta kertaa järjestettävän työpajan ensimmäisenä päivänä hakijoille kerrottiin yleisemmällä tasolla rahoituksesta ja muista käytännön seikoista. Ensimmäisenä päivänä kuultiin myös menestyneiden hakijoiden sekä hakemusten arvioitsijoiden kokemuksia rahoitushausta ja tutustuttiin omiin ohjaajiin.

– Työpajan idea on, että hakija osallistuu siihen yhdessä tulevan ohjaajansa kanssa. Rahoitusmuoto on sellainen, että isäntäorganisaation ohjaajan täytyy olla aktiivisesti mukana joka vaiheessa. Tärkeää on, että hakija ja ohjaaja saavat luotua yhteyden mahdollisimman varhain, Raunio sanoo.

Intensiivistä hakemusten sparrausta

Työpajan toisena päivänä hakijat ja ohjaajat pääsivät tutustumaan esimerkkihakemuksiin, joita analysoitiin pareittain. Tutkimusrahoituksen asiantuntijat antoivat pitkin päivää vinkkejä hakemusten eri osa-alueisiin.

– Hakemuksen laativat lopulta hakija ja ohjaaja yhdessä. Työpajan tarkoituksena on antaa mahdollisimman hyvät eväät hakemuksen tekemiseen, jotta se voisi tulla hyväksytyksi kilpaillulla kentällä, Raunio taustoittaa.

Työpajassa tutkimusrahoituksen asiantuntijat kertoivat rahoituksen eri hakukriteereistä. Hakemuksen kirjoittaminen on täyttä työtä ja kaikki MSCA IF -ohjelman vaatimat asiat tulee mainita selkeästi ja kiinnostavasti. Tutkimuksen vaikuttavuus- ja implementaatiosuunnitelmat vaikuttavat 20 % hakemuksen kokonaispisteistä, joten näiden täytyy olla kunnossa. Hakemuksessa tulee myös kirjoittaa tutkimukseen sekä rahoitusjaksoon liittyvät riskit auki.

Lisäksi pitää voida perustella, miksi isäntäorganisaatio on ylivertainen kohde hakijalle.

– Jos hakemasi paikka ei ole paras mahdollinen paikka urasi kehitykselle, sinun pitää voida perustella jollain tapaa, miksi haet juuri tänne, tutkimusrahoituksen asiantuntija Maria Maunula linjasi päivän päätteeksi.

Hakijan tulee pystyä perustelemaan paitsi isäntäorganisaation soveltuvuus omalle tutkimukselleen, myös se, millaista osaamista ja verkostoja hän itse tuo mukanaan. Rahoituksen saaneet tutkijat tulevat olemaan tärkeä osa ohjaajien johtamaa tutkimustoimintaa. 

Persoonallisuudella erottuu

Loppukeskustelussa yksi hakijoista, saksalaistaustainen Wilhelm E.J. Klein, esitti poikkeavan kysymyksen siitä, saako hakemuksessa olla mukana huumoria. Tutkimusrahoituksen asiantuntijat vakuuttivat hakemuksen persoonallisen otteen olevan usein hyödyksi, sillä hakemuksia on paljon ja näin tutkija voi erottautua massasta.

Klein on teknologian etiikkaan erikoistunut tutkija, joka väitteli City University of Hong Kongista vuonna 2017. Väitöstutkimuksessaan hän kehitti uuden filosofisen viitekehyksen (engl. Vector Utilitarianism), jonka avulla nykypäivän ja tulevaisuuden teknologioiden eettisyyttä voidaan tarkastella naturalistiseen tietoteoriaan ja seurausetiikkaan pohjaavalla tavalla.

– Käytännössä tutkimukseni käsittelee algoritmien vaikutusta ihmiselämään. Toisaalta tarkastelen myös teknologian metaetiikkaa, ja tämä on jotain uutta täällä Turussa, Klein kertoi työpajan jälkeen.

Kleinin ohjaajana toimii yliopistotutkija, dosentti Kai Kimppa, joka johtaa Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Future Ethics -tutkimusryhmää. 

– Future Ethics -ryhmä on todella houkutteleva paikka tehdä tutkimusta. Vastaavia asioita tutkivia ryhmiä on Kain porukan lisäksi ehkä kaksi koko Euroopassa, Pohjoismaissa ei yhtään. En voi kieltää, etteikö suomalainen korkea elämänlaatu houkuttelisi myös hakemaan tänne, Klein sanoi.

Marie Skłodowska-Curie IF -rahoitus kuuluu Euroopan komission Horisontti 2020 -ohjelmaan. Individual Fellowship -rahoitushaku päättyy keskiviikkona 11.9.2019.

Marie Curie Kickstart
Marie S. Curie -työpajan osallistujia ja järjestäjiä Maaherran makasiinilla 21.5.2019. Ylärivissä oikealla Wilhelm E.J. Klein.

Lisätietoa:

Luotu 24.05.2019 | Muokattu 24.05.2019