Yliopistolaiset kokoontuivat käynnistämään strategiatyön yhdessä

16.05.2019

Turun yliopisto on aloittanut uuden strategian valmistelun vuosille 2021–2030. Vuorovaikutus ja yhteisön osallistaminen ovat strategiaprosessin kantavia periaatteita. Strategia ja sen toteuttamisen toimenpideohjelma valmistellaan vuoden 2019 aikana.

Turun yliopiston henkilökunta ja opiskelijat kokoontuivat yhteiseen strategia-aamupäivään 16.5.2019. Tilaisuuden aluksi kuultiin yliopiston hallituksen puheenjohtaja Ritva Viljasen ja strategiatyön ohjausryhmän puheenjohtaja Jukka Kolan strategiatyöhön orientoivat puheenvuorot.

Ritva Viljanen kannusti yhteisöä ennakkoluulottomuuteen ja uusien avauksien tekemiseen. Hän muistutti myös siitä, että yliopistolla on pysyviä tehtäviä, joista yksi on sivistyksen ylläpitäminen ja levittäminen. 

–  Vaikka sivistyksen käsite muuttuu hitaasti, se kuitenkin muuttuu. Yliopiston strategialla päivitetäänkin myös sivistyksen käsitettä. Strategian pitää myöskin omalta osaltaan puolustaa ja vahvistaa yliopiston autonomiaa ja edelläkävijyyttä, Viljanen totesi. 

Strategiatyön ohjausryhmän puheenjohtaja Jukka Kola kiitti puheenvuoronsa aluksi yhteisöä aktiivisesta osallistumisesta strategiaprosessin ensimmäiseen yliopistolaisille suunnattuun yhteisökyselyyn, jossa kerättiin ideoita ja ehdotuksia strategiatyön pohjaksi.  

– Saimme reilu sata ideaa tai ehdotusta, satamäärin kommentteja ja pari tuhatta tykkäystä. Oli tosi hienoa, että lähditte liikkeelle näin hyvin. Nyt käynnistyy seuraava vaihe, jossa aletaan yhdessä työstää strategisia tavoitteita, Kola sanoi.

Jukka Kola muistutti siitä, miksi strategiaa tehdään. 

– Teemme tätä itseämme varten, Turun yliopiston henkilökuntaa ja opiskelijoita sekä sidosryhmiä varten. Kyse on siitä, miten edistämme päätehtäviemme eli tutkimuksen ja koulutuksen laatua ja vaikuttavuutta. Sitä kautta tapahtuu monen muunkin asian kehittymistä ja olemme entistä vahvempi toimija ja houkuttelevampi yhteistyökumppani. 

Strategia tehdään vuosille 2021–2030, ja se valmistellaan vuoden 2019 aikana. Vuorovaikutus ja yhteisön osallistaminen ovat strategiaprosessin kantavia periaatteita.

– Tehdään tästä meille yhdessä aivan erinomainen strategia. Etsitään ne keinot, joilla voimme olla mahdollisimman ainutlaatuinen, vetovoimainen ja vaikuttava tutkimuksessa, koulutuksessa, yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa ja yhteisön hyvinvoinnissa. 

Turun yliopiston strategian 2021–2030 valmistelua johtaa rehtori Kalervo Väänäsen nimittämä ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii johtaja (1.8.2019 alkaen rehtori) Jukka Kola. 

Yliopistoyhteisön jäsenet voivat osallistua strategian laatimiseen monin eri tavoin: vuoden aikana tullaan tekemään useampia yhteisökyselyjä. Ensimmäinen kysely järjestettiin huhtikuussa, toinen kysely aukeaa yhteisölle 20.5., jolloin tieto kyselyn aukeamisesta lähetetään kaikille sähköpostiin. Strategiatyön aikana kuullaan myös ulkoisia sidosryhmiä.

Yliopistolaiset, sekä henkilökunta että opiskelijat, voivat seurata strategiatyön etenemistä ja tutustua osallistumismahdollisuuksiin intranetissa strategian valmistelun sivustolla (kirjautuminen utu-tunnuksella)

Tunnelmia strategia-aamupäivästä

Osallistujat antoivat 16.5.2019 järjestetyssä strategia-aamupäivässä oman panoksensa uuden strategian valmisteluun työpajatyöskentelyssä. Työpajan pisteissä käsiteltiin tutkimustoiminnan ja koulutuksen laatua ja vaikuttavuutta, yliopiston yhteiskunnallista vaikuttavuutta, henkilökunnan ja opiskelijoiden hyvinvointia, yliopiston sisäistä ja ulkoista yhteistyötä sekä yliopiston arvoja. Lisäksi käsiteltiin digitalisaatiota, monitieteisyyttä, kestävää kehitystä ja kansainvälisyyttä. 
 

Inari Harjuniemi. Risto Jokinen, Jeremi Nyyssönen ja Otto Elomäki Turun yliopiston ylioppilaskunnasta pohtimassa yliopiston arvoja.
Kauppakorkeakoulun yritysyhteistyöstä vastaava johtaja Antti Saurama ja tutkimusrahoitusyksikön päällikkö Soile Haverinen keskustelivat tutkimustoiminnan kehittämisen työpajapisteellä.
Korkeakoulupapit Tiina Hallikainen ja Mia Pusa, hyvinvointisuunnittelija Anu Mäkelä ja hyvinvoinnin kehittämispäällikkö Ismo Saario koolla henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointia miettimässä.
Kehittämisasiantuntija Mira Lehti yliopiston vaikuttavuusyksiköstä, strategiatyön ohjausryhmän puheenjohtaja Jukka Kola ja professori Benita Heiskanen John Morton -keskuksesta yhteistyön kehittämisen työpajapisteellä.
Luotu 16.05.2019 | Muokattu 16.05.2019