Tekniikan opiskelija kirjastossa (3)

Yliopistot järjestävät valintakoetilaisuudet tarkoin turvallisuusjärjestelyin – yhteishaku käynnistyy 17.3.

15.03.2021

Valtaosa kokeista pidetään touko–kesäkuussa. Kokeiden toteutustapaa muutetaan vain, jos viranomaismääräykset edellyttävät sitä.

Yliopistot ovat yhdessä linjanneet (uutinen 27.1.2021), että kevään ja kesän 2021 valintakokeet toteutetaan fyysisinä tilaisuuksina kampuksilla ja muissa valvotuissa tiloissa. Suunnitelma on tehty ottaen huomioon vallitseva pandemiatilanne ja sen edellyttämät turvajärjestelyt.

– Yliopistojen valintakokeiden toteutumisella on suuri yhteiskunnallinen merkitys. Valinnoissa on oleellista yhdenvertaisen kohtelun toteutuminen, ja tämä voidaan parhaiten taata järjestämällä fyysisiä tilaisuuksia. Haluamme taata mahdollisimman turvalliset valintakokeet sekä niihin osallistuville että niitä järjestäville henkilöille, Turun yliopiston koulutuksesta vastaava vararehtori Piia Björn sanoo. 

Jos viranomaiset antavat kevään aikana koronatilanteeseen liittyviä määräyksiä, jotka vaikuttavat valintakokeiden järjestämiseen, hakijoille tiedotetaan siitä erikseen.

– Olemme arvioineet, että fyysisten valintakoetilaisuuksien järjestäminen on näissä olosuhteissa paras tapa toteuttaa oikeudenmukaiset opiskelijavalinnat. Olemme valmistautuneet valintojen toteuttamiseen huolellisesti ja katsoneet, että kokeet voidaan toteuttaa tarkoin turvajärjestelyin. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että jokainen kantaa vastuunsa ja tulee paikan päälle vain terveenä ja turvallisuusohjeita noudattaen, toteaa Suomen yliopistojen rehtorineuvoston Unifin opetusvararehtorikokousten puheenjohtaja Petri Suomala.

Hakijoille laadittu turvallisuusohjeet

Hakijoiden tulee noudattaa valintakokeisiin osallistuessaan voimassa olevia viranomaismääräyksiä ja turvallisuusohjeita, jotka yliopistot ovat yhdessä laatineet kaikille hakijoille. Ohjeissa käsitellään muun muassa kokeisiin matkustamista ja toimintaa koepaikalla, ja ne julkaistaan yliopistojen ja yhteisvalintojen verkkosivuilla. Lisäksi yliopistot viestivät hakijoille tarkempia, yksittäisiä kokeita koskevia ohjeita. Hakijoiden onkin tärkeää seurata Opintopolussa ilmoittamaansa sähköpostiosoitetta sekä yliopistojen ja yhteisvalintojen verkkosivuja.

– Tutustumalla etukäteen huolellisesti niin valintakoeohjeisiin kuin THL:n yleisiin koronavirusohjeisiin hakijat varmistavat, että koetilanne sujuu hyvin ja tartuntariski pystytään minimoimaan, Suomala toteaa.

Yliopistot suosittelevat, että hakijat välttävät lähikontakteja kahden viikon ajan ennen valintakokeita sekä sinä aikana, kun he osallistuvat valintakokeisiin. Kokeisiin saapuessa ja koetilanteessa täytyy noudattaa 2 metrin suojaetäisyyksiä. Yliopistot edellyttävät maskin käyttöä valintakokeissa.

Mikäli hakija on määrätty terveysviranomaisten päätöksellä viralliseen karanteeniin tai eristykseen, hän ei voi osallistua valintakokeeseen. Myöskään omaehtoisessa karanteenissa olevien ei tule osallistua valintakokeisiin. Tartuntatautilain 1227/2016 nojalla karanteenin tai eristyksen rikkomisesta voi tulla seurauksia. Omaehtoisessa tai virallisessa karanteenissa tai eristyksissä oleville ei järjestetä uutta koetilaisuutta myöhemmin keväällä 2021.

Huolellisilla turvallisuusjärjestelyillä pyritään takaamaan kaikille hakijoille mahdollisimman turvallinen osallistuminen valintakokeisiin. Siksi riskiryhmiin kuuluville ei voida erikseen tarjota koronavirukselta suojautumiseen liittyviä yksilöllisiä järjestelyjä.

Yhteishaku alkaa keskiviikkona 17.3.

Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin alkaa 17.3. ja päättyy 31.3.

Turun yliopisto sai viime keväänä ennätysmäärän hakijoita, lähes 31 000, mikä on kolmanneksi eniten kaikista suomalaisyliopistoista.

– Uskomme, että yliopiston monipuolinen koulutustarjonta houkuttelee tänäkin vuonna runsaasti hakijoita. Viime keväänä hakijoita kiinnostivat aikaisempien vuosien suosikkikohteet: kauppatieteet, lääketiede, oikeustiede ja psykologia. Hakijat olivat löytäneet myös hienosti yliopiston uudet tekniikan alan koulutukset. Nyt kaikki tekniikan koulutukset on koottu uuteen teknilliseen tiedekuntaan, joka aloitti toimintansa tammikuussa, Turun yliopiston opiskelijavalinnan ja hakijapalveluiden osastopäällikkö Mari Kähkönen kertoo. 

Uutena avauksena Turun yliopistoon voi tänä keväänä hakea opiskelemaan kiinan kieltä, jonka koulutuksessa korostuvat kielen oppimisen lisäksi työelämätaidot, vuorovaikutus ja kulttuurinen osaaminen. 

Hakijoiden kysymyksiin tarjolla vastauksia

Yliopistot koostavat vastauksia valintakokeita koskeviin yleisimpiin kysymyksiin. Artikkeli julkaistaan Unifin, yliopistojen ja yhteisvalintojen sivuilla. Artikkeli päivittyy kevään mittaan.

Lisäkysymysten osalta hakijoita ohjeistetaan olemaan yhteydessä yliopistojen hakijapalveluihin. 

> Lisätietoa valintakokeista, ohjeet hakijalle ja usein kysytyt kysymykset hakuun liittyen 

Lisätietoa:

Mediatiedustelut Turun yliopiston valintakoejärjestelyistä ja hakukohteista: 

Piia Björn 
koulutuksesta vastaava vararehtori
p. 029 450 3301, piia.bjorn@utu.fi

Mari Kähkönen
osastopäällikkö, opiskelijavalinta ja hakijapalvelut
p. 040 142 7452, mari.kahkonen@utu.fi

Mediatiedustelut valtakunnallisesta valintakoekokonaisuudesta: 

Petri Suomala
Opetusvararehtorikokousten puheenjohtaja
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry.
p. 040 591 8044 

Luotu 15.03.2021 | Muokattu 15.03.2021