Pallonukleiinihapoista tehokkaampia täsmälääkkeitä (Väitös: MSc Vijay Gulumkar, 31.10.2022, kemia)

MSc Vijay Gulumkar kehitti väitöskirjatutkimuksessaan menetelmän, jolla pystytään parantamaan nukleiinihappoihin perustuvien lääkkeiden lääkekuljetusominaisuuksia. Menetelmän avulla voisi olla mahdollista kehittää entistä tehokkaampia täsmälääkkeitä.

Nukleiinihappoihin perustuvat lääkkeet ovat nykyään tehokas hoitokeino useisiin sairauksiin. Koronarokotteet toimivat tästä hyvänä esimerkkinä.

Niiden lääkekuljetinominaisuudet systeemisessä annostelussa ovat kuitenkin heikot ja ne soveltuvat siksi lähinnä paikallisannosteluun tai maksahakuisuuden avulla hoidettaviin sairauksiin. Niille toimivan tehokkaan täsmälääkestrategian löytäminen olisi tieteellinen läpimurto.

Pallonukleiinihapot ovat yksi mahdollisuus lääkekuljetinominaisuuksien tehostamiseksi. Niissä nukleiinihappojuosteet kootaan tiheäksi kuoreksi sopivan runkorakenteen ympärille. Tällöin tuloksena on nukleiinihapoista itsestään koostuva nanopartikkeli, jonka lääkekuljetinomaisuudet voivat olla täysin erilaiset niiden rakentamiseen käytettyihin yksittäisiin nukleiinihappojuosteisiin verrattuna.

MSc Vijay Gulumkarin väitöskirjatutkimuksessa kehitettiin synteesistrategioita molekulaarisesti määriteltyjen ja kontrolloidusti pintarakenteeltaan muokattujen [C60]-fullereeniin perustuvien pallonukleiinihappojen valmistamiseksi.

Tutkimuksessa optimoitiin menetelmä, jossa pallonukleiinihapporakenteita pystytäänmonofunktionalisoimaan helposti, selektiivisesti ja hyvällä saannolla.

– Tämä on tärkeä menetelmä, kun halutaan minimoida mahdollisen leiman vaikutusta tarkasteltavan pallonukleiinihapon biologisten ominaisuuksien tarkastelussa. Samaa menetelmää voidaan hyödyntää myös pallonukleiinihappojen konjugoimiseksi muihin potentiaalisiin lääkekuljetinmolekyyleihin; esimerkiksi vasta-aineisiin tai aptameereihin, Gulumkar sanoo.

Yhtenä tutkimuksen kohteena olivat myös hiilihydraatein kuorrutetut pallonukleiinihapot, jotka jäljittelevät solujen omaa tunnistusmekanismia ja kohdentumista tiettyihin solutyyppeihin.

***

MSc Vijay Gulumkar esittää väitöskirjansa ”Controlled Decoration of Molecular Spherical Nucleic Acids ” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa maanantaina 31.10.2022 klo 12.00. (Natura, Lecture Room X)

Väitöstilaisuutta voi seurata etäyhteydellä

Vastaväittäjänä toimii professori Roger Strömberg (Karolinska Institutet) ja kustoksena professori Pasi Virta (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on kemia.

Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Yliopisto päivittää ohjeitaan tilanteen mukaan. Ohjeet ja linkit löytyvät osoitteesta: utu.fi/koronavirus

Väittelijän kuva  

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä

More Information

Luotu 25.10.2022 | Muokattu 25.10.2022