Suomi, englanti ja kirjallinen ilmaisu dominoivat luokkahuoneessa (Väitös: FM Timo Savela, 19.3.2021, englannin kieli)

11.03.2021

Turun yliopistossa väittelevä Timo Savela tarkasteli väitöstutkimuksessaan oppilaiden kieliin ja ilmaisun tapoihin liittyviä diskursseja varsinaissuomalaisen koulun maisemassa. Tutkimuksessa selvisi, että koulutilaa hallitsivat suomen ja englannin kielet ja että kirjallisen ilmaisun tukena käytetty kuvallinen ilmaisu väheni alakoulusta yläkouluun ja lukioon siirryttäessä.

Savela tarkasteli englannin kielen alaan kuuluvassa tutkimuksessaan varsinaissuomalaisen koulun oppilaiden identiteettien rakentumista maiseman ja materialisoituneiden diskurssien kautta.

Tutkimuksessa selvisi, että tutkitun varsinaissuomalaisen koulun maisema eli näkymä tilassa oli kielen osalta odotetun homogeeninen.

– Suomi ja englanti hallitsivat koulutilaa näkyvästi. Toisaalta maisema oli odotettua homogeenisempi, sillä koulua käyvä joukko oli kielellisesti huomattavasti heterogeenisempi. Muut kielet olivat kuitenkin marginaalisessa asemassa, Savela luonnehtii.

Tutkimuksesta kävi ilmi, että itsensä ilmaisemista kielellisesti arvostettiin kuvallista ilmaisua enemmän.

– Alakoulun oppilaat ilmaisivat itseään paljon kuvallisesti. He piirsivät, maalasivat, leikkasivat ja liimasivat. Yläkoulun oppilaat ja lukiolaiset puolestaan ilmaisivat itseään pääasiassa kirjoittaen, Savela kertoo.

Kuvallinen ilmaisu ei Savelan mukaan sinällään kadonnut koulutilasta, vaan se muuntui tekstille alisteiseksi kuvittamiseksi. Opettajat tukivat tätä kehitystä painottaen alakoulussa kirjoittamista siirtyen sitten yläkoulussa ja lukiossa painottamaan kuvaa tekstin yhteydessä.

– Opettajien rooli itsensä ilmaisun tapojen kehittymisessä oli keskeinen. Kuvallinen ilmaisu jäi taka-alalle kun oppilas siirtyi alakoulusta yläkouluun. Kun opettajat koulivat lapsista nuoria, jotka osaavat ilmaista itseään kirjallisesti sekä suomeksi että englanniksi, siirtyi kuvallinen ilmaisu siirtyy taka-alalle, jolloin kuvan tehtäväksi jäi tekstin visuaalinen täydentäminen, Savela sanoo.

Savelan tutkimustulokset ovat linjassa aiempien tutkimusten kanssa. Suomen ja varsinkin englannin keskeinen asema kouluissa on huolestuttanut tutkijoita jo pidempään. Tämä käy ilmi myös peruskoulun oppilaiden ja lukiolaisten kielivalinnoista, joissa yleisimmät yhdistelmät ovat suomi tai ruotsi ja englanti.

Tutkijoiden tiedossa on myös kuvallisen ilmaisun aseman heikkeneminen koulussa, vaikka tämä on ristiriidassa koulumaailman ulkopuolisen elämän kanssa.

– Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa on yleistä yhdistellä eri ilmaisun muotoja – varsinkin kuvaa ja tekstiä – hyvin luovilla tavoilla. Kuvallisen ilmaisun marginaalinen rooli suomalaisessa koulutusjärjestelmässä onkin ristiriidassa eletyn arjen kanssa, Savela summaa.

***

FM Timo Savela esittää väitöskirjansa Materialized Discourses in the Landscape: Language, Multimodality and Agency in a School in Southwest Finland julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 19.3.2021 klo 12.00. Väitöstilaisuutta voi seurata etäyhteyden kautta.

Väitöstilaisuutta voi seurata etäyhteyden kautta.

Vastaväittäjänä toimii professori Crispin Thurlow (Bernin yliopisto, Sveitsi) ja kustoksena professori Matti Peikola (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on englannin kieli.

Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Yliopisto päivittää ohjeitaan tilanteen mukaan. Ohjeet ja linkit löytyvät osoitteesta: utu.fi/koronavirus

Väittelijän yhteystiedot: timo.savela@utu.fi

> Väittelijän kuva

> Väitöskirja on julkaistu sähköisenä

Luotu 11.03.2021 | Muokattu 15.03.2021