Väittelijä kehitti uusia menetelmiä PET-merkkiaineen valmistukseen (Väitös: MSc Anna Krzyczmonik, 19.12.2018, kemia)

Anna Krzyczmonik kehitti Turun yliopistoon tekemässään väitöstutkimuksessa uusia menetelmiä fluori-18 -isotoopilla leimatun fluorikaasun tuotantoon ja sen hyödyntämiseen PET-merkkiaineena.

PET on kajoamaton isotooppilääketieteen kuvantamismenetelmä, jolla saadaan tietoa elimistön toiminnasta. Sitä käytetään esimerkiksi syöpätautien, Alzheimerin ja Parkinsonin tautien sekä monien muiden sairauksien diagnostiikassa ja hoidon seurannassa. PET-kuvantamisessa hyödynnetään radioaktiivisilla isotoopeilla leimattuja merkkiaineita, eli radiomerkkiaineita.

Anna Krzyczmonik pyrki tutkimuksessaan löytämään uusia menetelmiä [18F]F2-kaasun avulla tapahtuvaan PET-merkkiainetuotantoon. Fluorikaasu, F2, on puhtaassa muodossaan hyvin reaktiivinen ja sitä voidaan käyttää lähtöaineena reaktioissa, joissa fluoriatomi liitetään molekyyliin. Kun F2-kaasu leimataan fluorin radioaktiivisella isotoopilla, fluori-18:lla, saadaan [18F]F2-kaasua. Fluori-18 -isotooppi sopii hajoamisominaisuuksiltaan hyvin käytettäväksi positroniemissiotomografia (PET) -kuvantamiseen.

Krzyczmonikin väitöskirjatyössä käytettiin [18F]F2-kaasun valmistukseen laservaloa ja sähköpurkausta. Näin tuotettua [18F]F2-kaasua hyödynnettiin uusissa radioleimausstrategioissa. Näissä menetelmissä [18F]F2-kaasu muutettiin vähemmän reaktiivisiksi fluorikaasun johdoksiksi, jotka soveltuivat stereoselektiivisiin leimausmenetelmiin ja niin kutsuttuun ”click”-kemiaan. 

Krzyczmonikin mukaan molemmat edellä mainitut synteesimenetelmät ovat hyvin käyttökelpoisia kun kehitetään uusia lääketieteellisen kemian menetelmiä. [18F]F2-kaasua hyödynnettiin myös 6-[18F]fluorimarsanidiinin synteesissä, joka on lupaava neuropsykiatristen sairauksien tutkimiseen soveltuva α2A-adrenoceptorien PET-merkkiaine.

– Yhteenvetona voidaan todeta, että [18F]F2 on pieni, mutta pippurinen ja monipuoliseen leimauskemiaan sopiva molekyyli, Krzyczmonik sanoo.

Krzyczmonikin väitöskirjassa esitetään kaksi uutta tuotantomenetelmää [18F]F2-kaasulle, sen käyttöä uusissa synteesistrategioissa ja synteesimenetelmä uudelle radiomerkkiaineelle, 6-[18F]fluorimarsanidiinille.

***

MSc Anna Krzyczmonik esittää väitöskirjansa [18F]F2 – New production methods and applications julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa keskiviikkona 19.12.2018 klo 12 (Turun yliopisto, Arcanum, Arc 1, Arcanuminkuja 4, Turku).

Vastaväittäjänä toimii Dr. Franz Oberdorfer (ZAG Zyklotron AG, Saksa) ja kustoksena professori Olof Solin (Turun yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.

MSc Anna Krzyczmonik on syntynyt vuonna 1989 Puolassa ja suoritti korkeakoulututkintonsa (MSc) Lodzin yliopistossa Puolassa vuonna 2013. Väitöksen alana on kemia. Krzyczmonik työskentelee Turun yliopiston PET-keskuksessa tutkijana.

Väittelijän yhteystiedot: p 0466673013, anmakrz(a)utu.fi

Luotu 14.12.2018 | Muokattu 14.12.2018