Asiasana: Kemia

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Uutta tietoa orgaanisten puolijohteiden ominaisuuksista – tutkimus edistää orgaanisen elektroniikan mahdollisuuksia (Väitös: MSc Sergio Ulises Espinosa Domínguez, 8.11.2019, kemia)

Orgaanisella elektroniikalla on keskeinen rooli tämän hetken teknologisessa vallankumouksessa. Turun yliopistossa väittelevä Sergio Ulises Espinosa Domínguez tarkasteli kemian alaan kuuluvassa väitöskirjassaan, kuinka vedyn sitoutuminen vaikuttaa orgaanisiin puolijohteisiin.

Kerroskasvatuksella suojatut partikkelit parantavat valoon perustuvien mittaustulosten luotettavuutta (Väitös: FM Emilia Palo, 12.4.2019, kemia)

Valoon perustuvien mittausten toistettavuus riippuu niissä käytettävien merkkiaineiden pysyvyydestä. Emilia Palo tarkasteli Turun yliopistoon tekemässään väitöskirjassa nanokokoisia merkkiaineita ja kasvatti niiden pinnoille suojaavia polymeerikerroksia kerroskasvatusmenetelmän avulla.