kampus-ilmakuva-syksy-2018-tummennettu alareuna

Turun yliopistoon seitsemän uutta luonnontieteiden ja tekniikan akatemiahanketta

17.06.2020

Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta on myöntänyt rahoituksen 78 akatemiahankkeelle, joissa on kaikkiaan yhteensä 102 osahanketta. Turun yliopistosta rahoituksen sai yhteensä seitsemän tutkijaa.

Akatemiahanke on luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunnalle tärkeä rahoitusmuoto tutkimuksen laadun, vaikuttavuuden ja uudistumisen edistämiseksi. Toimikunta rahoittaa akatemiahankkeita yhteensä 45,7 miljoonalla eurolla.

– Tänä vuonna monissa hankkeissa esitettiin rohkeita uusia tieteellisiä avauksia. Lisäksi toimikunta sai laadukkaita monitieteisiä, useamman tutkimusorganisaation muodostamia konsortiohakemuksia, joissa konsortion tuoma lisäarvo oli merkittävä, kertoo toimikunnan puheenjohtaja Reko Leino

Rahoituspäätöksiä tehdessään toimikunta korosti etenkin tutkimuksen tieteellistä laatua, toteutettavuutta, uutuusarvoa ja mahdollisuutta läpimurtoihin. Toimikunta pyrkii rahoittamaan eri alojen tutkimusta laaja-alaisesti ja ottamaan huomioon eri alojen erityispiirteet.

Seitsemälle Turun yliopiston tutkijalle rahoitusta

Turun yliopistoon rahoitusta myönnettiin seitsemälle tutkijalle. Uusien akatemiahankkeiden kirjo on laaja ja niissä tutkitaan muun muassa alkulukuja, neutronitähtiä ja radiolääkeaineita.

Akatemiahankkeen rahoitus myönnettiin esimerkiksi sulautetun elektroniikan professori Juha Plosilan johtamalle AURORA-konsortiolle, jonka tavoitteena on helpottaa korkean tuotantotehokkuuden ylläpitoa tulevaisuuden älykkäissä tehtaissa. 

VTT:n kanssa toteutettavassa hankkeessa kehitetään uudenlainen dynaaminen ohjausjärjestelmäalusta, jonka avulla automatisoitu tuotantojärjestelmä voi ylläpitää suorituskykyään tietomäärien ja prosessointitarpeiden kasvaessa. 

– Ehdottamamme ratkaisu perustuu järjestelmämallin dynaamiseen ajonaikaiseen optimointiin edistyneiden monimutkaisuutta vähentävien menetelmien avulla sekä hierarkkiseen moniagenttipohjaiseen kontrollijärjestelmään. Järjestelmä hyödyntää digitaalisten kaksosten teknologiaa tehokkaamman autonomisen mallinnuksen ja koordinoinnin mahdollistamiseksi, Plosila kertoo. 

Kehitetty tekniikka validoidaan hankkeessa kattavilla simulaatioilla sekä todellisessa tehdasympäristössä tehtävillä kokeilla. 

Turun yliopistosta akatemiahankkeen rahoituksen saivat:

  • Heikkonen, Jukka: Metsäkoneiden kulkukelpoisuuden ennustaminen ja reittioptimointi / Konsortio: TRAM, 393 711 €
  • Kirjavainen, Anna: Korkealla molaarisella aktiivisuudella tuotettu [11C]fosgeeni ja sen hyödyntäminen radiolääkkeiden synteesissä, 549 421 €
  • Matomäki, Kaisa: Analyyttinen lukuteoria, 482 739 €
  • Niskanen, Johannes, Kuoriaukkosiirtymien tilastollinen tulkinta, 496 153 €
  • Plosila, Juha: Autonominen suorituskyvyn hallinta digitaalisessa valmistuksessa / Konsortio: AURORA, 283 643 €
  • Poutanen, Juri: Magnetoitujen neutronitähtien fysiikan paljastaminen röntgenpolarimetrian avulla, 480 626 €
  • Solin, Olof: Neurokuvantamisen kliinisten PET-merkkiaineiden uudet 18F-leimaus- ja synteesimenetelmät, 547 657 €
Luotu 17.06.2020 | Muokattu 17.06.2020