Turun yliopiston käännöstieteen tutkimusverkosto (TYKÄT)

Logo, jossa lankakerä, langasta muodostuva sana Tykät, virkkuukoukku ja virkattu ympyrä.

Kuvaaja/Tekijä

Leena Salmi

Turun yliopiston käännöstieteen tutkimusverkosto (TYKÄT) on käännöstieteilijöiden yhteisö, joka tutkii erityisesti ammattikääntämiseen, käännösteknologiaan ja käännöskirjallisuuteen liittyviä ilmiöitä ja niiden risteämiä, kuten kääntäjien ammatillistumista sekä teknologian ja kaunokirjallisuuden kääntämisen suhdetta kautta aikojen. Tutkimuksemme koskee niin nykykääntämistä, kääntämisen historiaa kuin kääntämisen tulevaisuutta, johon itse pyrimme vaikuttamaan tutkimuksemme kautta. Tutkimuksessamme tehdään yhteistyötä myös kääntäjänkoulutuksen ja käännösalan toimijoiden kanssa.

Tietääksemme keitä olemme, meidän on tiedettävä, mistä olemme tulleet. Kääntämisen historian tuntemus antaa pohjaa nykyhetken ymmärtämiseen. Sellaisilla nykyilmiöillä kuin fanikääntäminen tai teknologian muutos on yhtymäkohtia menneeseen kääntämiseen; samoin kääntämisen paikka yhteiskunnassa ja kulttuurissa sekä käännöspalveluiden tai suomennostyön rahoittaminen ja professionaalisuus ovat pysyviä tutkimuskohteita. Tutkimusryhmämme on ollut perustamassa ja aktiivisesti mukana kansallisessa kääntäjänkoulutuksen historiikkihankkeessa. Koulutuksen historiaa on tutkittu mm. keräämällä dokumentteja, tekstejä ja kuvia, ja haastattelemalla entisiä opettajia ja opiskelijoita.

Keskeisimmät tutkimusaiheemme ovat

käännösteknologia
kääntäjänkoulutus

Tutkijat

Kalle Konttinen

Leena Salmi

Outi Veivo

Väitöskirjatutkijat

Pia Salo

tekstien polveutuminen ja niiden väliset suhteet
kääntäminen audiovisuaalisissa ja digitaalisissa ympäristöissä

Tutkijat

Tiina Tuominen

Väitöskirjatutkijat

Xiaoyi Cheng

Tiina Holopainen

Verkoston johtaja ja yhteyshenkilö: Kristiina Taivalkoski-Shilov

Ideointiryhmä: Tiina Holopainen, Outi Paloposki, Leena Salmi, Kristiina Taivalkoski-Shilov ja Tiina Tuominen

Dosentit

Marja Kivilehto, FT, monikielinen käännösviestintä

Eliisa Pitkäsalo, FT, monikielinen käännösviestintä

Post doc -tutkijat

Laura Ekberg

Laura Ivaska

Malin Podlevskikh Carlström

Laura Tarkka

Emeritukset

Yves Gambier

Irmeli Helin

Vierailijat

Agnieszka Adamowicz-Pośpiech (FT, apulaisprofessori, Uniwersytet Śląski, Puola) vieraili Turussa 30.10–4.11.2022 tutustumassa toimintaamme ja esittelemässä tutkimustaan Joseph Conradista ja hänen käännöksistään.

Larissa Daroda (väitöskirjatutkija, Federal University of Juiz de Fora, Brasilia) vieraili Turussa 1.9.–31.12.2021 tekemässä väitöskirjatutkimustaan Translation as a Literary Practice of Creative Writing Kristiina Taivalkoski-Shilovin ohjauksessa.

Rahoitetut hankkeet

Kertova teksti, kääntäjä ja kone (Suomen Akatemia 2022–2026)