Asiasana: kärkihankkeet

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Korkeakoulutuksen kehittämisen kärkihankkeet saivat aikaan pysyviä muutoksia

17.08.2023

Korkeakoulutuksen kärkihankkeina toteutettu kehittämistyö vahvisti korkeakoulujen välistä yhteistyötä ja henkilöstön osaamista, ilmenee Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) arvioinnista. Arviointi antoi myös suosituksia tulevaan: jatkossa korkeakoulutuksen hankekehittämisessä tulee vahvistaa hankkeiden vaikuttavuuden arviointia ja varmistaa syntyneiden tulosten vakiinnuttaminen sekä kehittämisen jatkuminen hankkeiden päättymisen jälkeen.

DivED kehitti opettajille työkaluja kieli- ja kulttuuritietoiseen toimintaan

01.04.2021

Oppilaiden moninaiset kulttuuriset ja kielelliset taustat haastavat opettajat nykypäivän koulussa. Miten ottaa huomioon erilaiset oppijat, tarjota kaikille mahdollisuuksia taustasta riippumatta? Avuksi tuli kehittämishanke DivED, joka kolmen vuoden aikana koulutti opettajia uudenlaiseen ajatteluun, kehitti ideoita opettajankoulutukseen ja jätti opettajille perinnöksi laajan tietopaketin käytännön harjoituksineen.