Asiasana: anestesia

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Anestesiassa nukahtaminen on yhteydessä talamuksen aktiivisuuden vähenemiseen – ketamiini toimii poikkeavasti

29.06.2023

Turun yliopiston tutkijoiden tekemässä tutkimuksessa selvitettiin eri nukutusaineiden hermostollisia mekanismeja aivokuvantamisen avulla. Irtikytkeytyminen ympäristöstä (”nukahtaminen”) oli yhteydessä nimenomaan talamuksen eli näkökukkulan keskiosan tumakkeiden alentuneeseen aktiivisuuteen koehenkilöillä, jotka saivat propofolia, deksmedetomidiinia tai sevofluraania, mutta ei koehenkilöillä, jotka saivat S-ketamiinia.

Anestesialääkkeen aiheuttama vastauskyvyttömyys näkyy aivosähkökäyrässä (Väitös: DI Roosa Kallionpää, 15.4.2023, psykologia)

12.04.2023

Anestesialääkkeillä aiheutettu vastauskyvytön tila näkyy aivojen sähköisen toiminnan muutoksena jo ennen tajuttomuutta, selviää diplomi-insinööri Roosa Kallionpään Turun yliopistoon tekemästä väitöstutkimuksesta. Tutkimuksessaan Kallionpää pyrki selvittämään kahden anestesia-aineen, deksmedetomidiinin ja propofolin, avulla tajunnan ja vastauskykyisyyden hermostollisia korrelaatteja.