Tohtorinhattu filosofia 1

Professoriluennot huhtikuu 2022

Turun yliopiston perinteiset professoriluennot järjestetään tänä keväänä virtuaalisesti. Huhtikuun luennoilla 9 uutta professoria esittäytyy videoiduilla juhlaluennoilla.

Tervetuloa kuuntelemaan Turun yliopiston uusien professorien professoriluentoja!

Turun yliopisto juhlii uusia professoreitaan ja työelämäprofessoreitaan kaikkien tiedekuntien yhteisillä professoriluennoilla. Uudet professorit astuvat tehtäväänsä kertomalla tieteenalastaan ja tutkimusaiheistaan noin 10 minuutin pituisella yleiskielisellä juhlaluennolla. 

Tavallisesti professoriluennot pidetään kaikille avoimena yleisötilaisuutena. Koronatilanteen vuoksi ne toteutetaan toistaiseksi videoituna. 

Tutustu uusiin professoreihimme eri tiedekunnista!

Tervehdyssanat, rehtori Jukka Kola

Professoriluento-ohjelma

Professori Tommi Inkinen, talousmaantiede: Talousmaantiede auttaa ymmärtämään kompleksista talouden maailmaa

Professori Urpo Lamminmäki, biotekniikka: Geeniteknologian avulla valmistetuilla vasta-aineilla on monia käyttötarkoituksia

Professori Pekka Lintunen, englannin kieli: Sujuvaa englannin oppimista 2020-luvulla

Professori Viola Čapková, kotimainen kirjallisuus: Filologia kirjallisuudentutkimuksessa

Professori Charlotta Wolff, Suomen historia: Kansallisen historian ylirajaiset ulottuvuudet

Professori Valtteri Kaasinen, neurologia: Parkinsonin tauti - aivojen ja mielen välimaastossa

Professori Anu Airaksinen, radiokemia: Radiokemian tutkimuksella parempaa diagnostiikkaa

Professori Pekka Taimen, molekyylipatologia: Patologian murros

Professori Mari Kangasniemi, hoitotiede: Terveys työnä: terveydenhuollon etiikka ja työn muutos